Hội nghị giao ban báo chí quân đội cuối năm 2017

09:00 | 10/01/2018 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 09/01/2018, tại Hà Nội, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014 - 2018” và giao ban báo chí cuối năm 2017.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có Lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trong Quân đội.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 12 và quý IV/2017, báo chí quân đội đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát các sự kiện chính trị trong nước, quốc tế và các ngày kỷ niệm của đất nước, kịp thời tuyên truyền hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội tham dự các sự kiện. Các cơ quan báo chí đã quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 về Ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã có nhiều bài viết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Nhiều bài viết sắc sảo, tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục, được dư luận đồng tình ủng hộ.


Toàn cảnh Hội nghị

Về kết quả thực hiện đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội giai đoạn 2014 - 2018”, đánh giá chung, các cơ quan, đơn vị, nhất là cơ quan báo chí đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng Cục Chính trị và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư và xây dựng, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, phấn đấu hoàn thành Đề án trước 1 năm. Việc thực hiện Đề án đã tạo điều kiện bổ sung lực lượng phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên cho các cơ quan báo chí, tăng cường sự kết hợp chặt chẽ giữa các loại hình báo chí hiện có trong quân đội, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận.

Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết của lãnh đạo các cơ quan báo chí và biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan báo chí, xuất bản quân đội đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho rằng, thời gian tới, báo chí trong quân đội cần tiếp tục phát huy những kết quả tốt đẹp đã đạt được trong năm 2017; cần phối hợp tốt giữa các cơ quan báo chí, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xây dựng phát triển các cơ quan báo chí theo đúng phương châm “cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại”, từng bước hiện đại hóa báo chí quân đội.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới