Ban Cơ yếu Chính phủ đảm bảo an toàn thông tin cho Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2022

11:00 | 17/07/2021 | AN TOÀN THÔNG TIN
Chiều ngày 16/7/2021 tại Hà Nội, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ đã ký Kế hoạch triển khai công tác bảo mật và bảo đảm an toàn thông tin cho Bộ Ngoại giao giai đoạn 2021-2022. Tham dự lễ ký kết có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng; Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác

Thời gian qua, thực hiện các nội dung theo thỏa thuận phối hợp đã được ký kết giữa Bộ Ngoại giao và Ban Cơ yếu Chính phủ trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn 2016-2020, Ban Cơ yếu Chính phủ đã ban hành kế hoạch, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị của Bộ Ngoại giao triển khai thực hiện và đã hoàn thành tốt các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Các kết quả đạt được trong thời gian qua điển hình là: Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, mạng liên lạc cơ yếu của Hệ Cơ yếu Ngoại giao, đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu bảo mật và an toàn thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao trên mặt trận đối ngoại được an toàn, bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống.

Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai một số sản phẩm bảo mật, an toàn thông tin cho mạng CNTT của Bộ Ngoại giao, phối hợp thực hiện giám sát, đánh giá an toàn thông tin cho một số mạng CNTT của Bộ Ngoại giao, phối hợp ứng cứu sự cố an ninh mạng; triển khai chữ ký số và dịch vụ chứng thực điện tử chuyên dùng cho các ứng dụng CNTT của Bộ Ngoại giao; đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, nhân viên về quản trị mạng và an toàn thông tin....

Để tiếp tục triển khai công tác bảo mật, an toàn thông tin của Bộ Ngoại giao trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ triển khai các giải pháp nghiệp vụ, nâng cấp các trang thiết bị, máy mã và phần mềm cho các điểm Cơ yếu tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của hệ Cơ yếu Ngoại giao; Triển khai bổ sung bảo mật mạng nội bộ của Bộ Ngoại giao; Cung cấp, hướng dẫn sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ công tác cấp, quản lý hộ chiếu có gắn chip điện tử tại Bộ Ngoại giao; Tiếp tục thực hiện giám sát, đánh giá, hỗ trợ ứng cứu sự cố an toàn thông tin; Hỗ trợ hệ Cơ yếu Ngoại giao xây dựng Đề án phát triển Cơ yếu Ngoại giao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045....

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng (bên trái) và Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm trao biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên

Phát biểu tại Lễ ký kết hợp tác, Thứ trưởng Tô Anh Dũng thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao gửi lời cảm ơn, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan chức năng của Ban đối với công tác cơ yếu của Bộ Ngoại giao trong thời gian qua. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của Ban Cơ yếu Chính phủ cho Cục Cơ yếu, Bộ Ngoại giao.

Đồng chí hi vọng với việc ký kết hợp tác giữa hai bên sẽ giúp Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao làm tốt hơn nữa công tác phục vụ bảo đảm bí mật, an toàn thông tin, ứng dụng được sự tiến bộ của khoa học công nghệ để áp dụng vào thực tiễn, đáp ứng công việc đặc thù của Hệ Cơ yếu Ngoại gao trong tình hình hiện nay.

Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Vũ Ngọc Thiềm phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Ban Cơ yếu Chính phủ, đồng chí Trưởng ban Vũ Ngọc Thiềm đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Cơ yếu Ngoại giao trong công việc. Đồng chí khẳng định, Cục Cơ yếu Ngoại giao luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo truyền đạt thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các hoạt động của Bộ Ngoại giao trên mặt trận đối ngoại được an toàn, chính xác, kịp thời, không để xảy ra sai sót, xứng đáng với truyền thống của ngành Cơ yếu.

Đồng chí Trưởng ban mong muốn, trong thời gian tới Lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để Cơ yếu Ngoại giao phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở những nội dung được ký kết trong thỏa thuận giai đoạn 2021-2022, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ giao cho các đơn vị liên quan lên kế hoạch cụ thể để triển khai trong thực tế. Ban Cơ yếu Chính phủ cũng sẽ tạo mọi điều kiện và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để hợp tác giữa hai bên đạt kết quả tốt đẹp.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới