Ban Cơ yếu Chính phủ đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin cho các cơ quan Đảng giai đoạn 2021-2025

09:00 | 25/01/2022 | AN TOÀN THÔNG TIN
Chiều ngày 24/01, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã ký kết với Văn phòng Trung ương Đảng kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Lễ ký kết

Tại Lễ ký kết, đồng chí Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ chia sẻ: "Trải qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Cơ yếu Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, tạo điều kiện của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Văn phòng Trung ương Đảng để Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng".

Trong giai đoạn vừa qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, với các sản phẩm chuyên dụng của Ngành Cơ yếu để đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong giai đoạn tiếp theo, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan của Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng dự thảo Kế hoạch để triển khai. Việc ký kết Kế hoạch đảm bảo bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nhiệm vụ, tiến độ đã xác định nhằm bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Ngọc Thiềm phát biểu tại Lễ ký kết

Tại buổi Lễ, đồng chí Ngô Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đã trình bày báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng giai đoạn 2021 - 2025. Báo cáo đã nêu chi tiết các giai đoạn triển khai, gắn liền với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Ngô Đức Thắng, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền, Ban Cơ yếu Chính phủ trình bày báo cáo tại Lễ ký kết

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Văn Thạch, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã gửi lời cảm ơn sâu sắc vì những đóng góp của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT các cơ quan Đảng. Đồng chí đánh giá cao những kết quả đạt được trong giai đoạn vừa qua và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng của hai bên trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Bùi Văn Thạch cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tập trung phối hợp, triển khai tốt các nội dung: quản lý, sử dụng các giải pháp, sản phẩm bảo mật, mã hóa thông tin, dịch vụ chứng thực chữ ký số; tích hợp các giải pháp vào các hệ thống thông tin chuyên ngành, phần mềm ứng dụng; các biện pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin,...

Đồng chí Bùi Văn Thạch (bên trái) và đồng chí Vũ Ngọc Thiềm (bên phải) trao văn bản ký kết hợp tác bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin cho các hệ thống CNTT của các cơ quan Đảng

Với các nội dung ký kết, hai bên thống nhất giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền của Ban Ban Cơ yếu Chính phủ là đầu mối phối hợp, triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới