Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn CMC ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

23:00 | 25/12/2018 | AN TOÀN THÔNG TIN
Chiều ngày 24/12/2018, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn công nghệ CMC đã ký kết thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Tham dự Lễ ký kết, phía Ban Cơ yếu Chính phủ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban. Phía Tập đoàn công nghệ CMC có ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị và đại diện lãnh đạo các công ty thuộc Tập đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ nhấn mạnh, Ban Cơ yếu Chính phủ luôn mở rộng hợp tác với các đối tác cả trong nước và nước ngoài nhằm trao đổi và học tập lẫn nhau phục vụ phát tiển khoa học công nghệ và hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao. Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Tập đoàn Công nghệ CMC là văn bản rất quan trọng, đảm bảo sự hợp tác lâu dài, bền vững, phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm củng cố năng lực công nghệ và bảo đảm an toàn thông tin mạng. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Nam Hải cũng chúc mừng Tập đoàn Công nghệ CMC đã có sự thành công và phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin trong hơn 25 năm qua.

Ông Nguyễn Trung Chính nhận định: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ tạo điều kiện cho Tập đoàn Công nghệ CMC nghiên cứu, phát triển các giải pháp thiết thực và chuẩn xác, hỗ trợ Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên hệ thống mạng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng. Ông cũng bày tỏ, Tập đoàn CMC rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia.

Theo thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng nhau phát triển khai một số sản phẩm công nghệ thông tin, an toàn thông tin; chia sẻ, trao đổi thông tin về các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng; tổ chức các hội thảo khoa học thường niên và tham gia diễn tập an toàn thông tin mạng; hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ của hai bên....

Căn cứ Thỏa thuận, việc hợp tác sẽ được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Bên. Công tác phối hợp phải bảo đảm đúng các nguyên tắc: Kịp thời, hiệu quả, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, nhằm phát huy năng lực và hiệu quả trong hoạt động trên lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm lại Lễ ký kết.

Trước đó, ngày 28/11/2018, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) giai đoạn 2018 - 2023. Những hoạt động này thể hiện quyết tâm của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ: phát triển hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ triển khai Chính phủ điện tử; xây dựng hệ thống và thực hiện giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu, đánh giá an toàn toàn thông tin và tổ chức ứng cứu sự cố an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin cơ yếu; thực hiện quản lý về mật mã dân sự; đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo bồi dưỡng về lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới