Cảnh báo các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

17:00 | 19/08/2021 | AN TOÀN THÔNG TIN
Trong tháng 8/2021, Microsoft đã phát hành bản vá cho 44 lỗ hổng bảo mật. 13 trong số 44 lỗ hổng được công bố lần này là lỗ hổng cho phép thực thi mã từ xa. Trong đó, đáng chú ý là 10 lỗ hổng bảo mật có mức ảnh hưởng tương đối lớn trong các sản phẩm Microsoft, đặc biệt là các lỗ hổng bảo mật tồn tại trong Windows Print Spooler và Microsoft Windows.

Cụ thể, 3 lỗ hổng bảo mật định danh CVE-2021-36936, CVE-2021-36947, CVE-202134483 trong Windows Print Spooler cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa, nâng cao đặc quyền. Trong 2 tháng vừa qua, lỗ hổng trong Print Spooler đã có ảnh hưởng khá lớn và được quan tâm đặc biệt khi mà Microsoft liên tục công bố bản vá cho các lỗ hổng liên quan.

Lỗ hổng định danh CVE-2021-26424 có điểm CVSS 9.9 trong Microsoft Windows là lỗ hổng TCP/IP, cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này ảnh hưởng đến Windows từ phiên bản 7 đến 10 và Windows Server 2008 đến 2019. Theo dự đoán của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Bộ TT&TT), mã khai thác của lỗ hổng này sẽ khó được công bố sớm do việc phát triển mã khai thác phải vượt qua các tính năng bảo vệ trong các phiên bản mới của hệ điều hành Windows.

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia khuyến nghị:

- Kiểm tra, rà soát và xác định máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật cho các máy bị ảnh hưởng theo hướng dẫn của Microsoft.

- Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

- Khẩn trương cập nhật bản vá mới nhất để kịp thời ngăn chặn tấn công theo hướng dẫn dưới đây:

STT CVE Mô tả Hướng dẫn vá lỗ hổng
1 CVE-2021-36947

- Lỗ hổng tồn tại trong Windows Print Spooler, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Điểm CVSS: 8.8
- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10 và Windows Server 2008/2012/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-36947

 

  CVE-2021-36936

- Lỗ hổng tồn tại trong
Windows Print Spooler, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Điểm CVSS: 8.8
- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10 và Windows Server 2008/2012/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerability/CVE-2021-36936
  CVE-2021-34483

- Lỗ hổng tồn tại trong
Windows Print Spooler, cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.
- Điểm CVSS: 7.8
- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10 và Windows Server 2008/2012/2016.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-%20US/vulnerability/CVE-%202021-34483
2 CVE-2021-26424

- Lỗ hổng tồn tại liên quan đến giao thức TCP/IP của Windows, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Điểm CVSS: 9.9
- Ảnh hưởng: Windows 7
đến 10 và Windows Server 2008 đến 2019.

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2021-26424

 

3 CVE-2021-34535

- Lỗ hổng tồn tại trong Remote Desktop Client, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
-  Điểm CVSS: 8.8
- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10 và Windows Server  2008/2012/2016.

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en-US/vu1nerability/CVE- 2021-34535

 

4 CVE-2021-36948

- Lỗ hổng tồn tại trong Windows Update Medic Service (WaasMedic), cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.
- Điểm CVSS: 7.8
- Ảnh hưởng: Windows 10 và Windows Server 2019.

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2021-36948

 

5 CVE-2021-36942

- Lỗ hổng tồn tại trong Windows Local Security Authority (LSA), cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công giả mạo.
- Điểm CVSS: 7.5
- Ảnh hưởng: Windows 10 và Windows Server 2019.

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vu1nerability/CVE- 2021-36942

 

6 CVE-2021-36941

- Lỗ hổng tồn tại trong Microsoft Word, cho phép  đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Điểm CVSS: 7.8
- Ảnh hưởng: Microsoft 365, Microsoft Office 2019.

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2021-3694
1

 

7 CVE-2021-34478

- Lỗ hổng tồn tại trong Microsoft Office, cho phép  đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
- Điểm CVSS: 7.8
- Ảnh hưởng: Microsoft 365, Microsoft Office 2019.

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vulnerability/CVE- 2021-34478

 

8 CVE-2021-34524

- Lỗ hổng tồn tại trong Microsoft Dynamics 365 (on-premises), cho phép  đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.
-  Điểm CVSS: 8.1
- Ảnh hưởng :    Microsoft
Dynamics 365     (on-premises) version 9.0 và 9.1

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vulnerabi1ity/CVE- 2021-34524

 

9 CVE-2021-26426

- Lỗ hổng tồn tại trong Windows User Profile Service cho phép  đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.
-  Điểm CVSS: 7.8
- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019,
Windows 7/8.1/10

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vulnerabi1ity/CVE- 2021-26426

 

10 CVE-2021-34484

- Lỗ hổng tồn tại trong Windows User Profile Service cho phép  đối tượng tấn công nâng cao đặc quyền.
-  Điểm CVSS: 7.8
- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019,
Windows 7/8.1/10

https://msrc.microsoft.c
om/update-guide/en- US/vulnerabi1ity/CVE- 2021-34484

 

M.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới