Diễn tập An toàn thông tin Quốc gia năm 2019 sắp được tổ chức

14:00 | 30/07/2019 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 31/7/2019, Chương trình Diễn tập An toàn thông tin Quốc gia năm 2019 do Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tổ chức sẽ được diễn ra. Tới tham dự và chủ trì Buổi Diễn tập có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng.

Tham gia diễn tập là 28 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính đến từ 20 quốc gia và nền kinh tế thuộc tổ chức Hiệp hội các Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Châu Á - Thái Bình Dương (APCERT).

Tại Việt Nam, buổi Diễn tập dự kiến có sự tham gia của các lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật đảm nhiệm công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, một số Sở Thông tin và Truyền thông thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, các doanh nghiệp ISP lớn và một số tổ chức nắm giữ hạ tầng quan trọng tại 03 thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Nội dung của Chương trình Diễn tập sẽ tập trung vào việc kiểm tra tính sẵn sàng của các đầu mối liên lạc giữa các Đội; Kiểm tra các phương án dự phòng trong quy trình ứng cứu sự số; Nâng cao năng lực ứng cứu sự cố của các thành viên và nâng cao khả năng phối hợp giải quyết sự cố an ninh mạng xuyên biên giới. Thành phần tham dự của các đội gồm 03 cán bộ (01 lãnh đạo, 02 cán bộ kỹ thuật) có chuyên môn thuộc lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin mạng để tham dự diễn tập.

Ngoài ra, trong năm 2019, Chương trình Diễn tập sẽ tập trung vào các nguy cơ mất an toàn thông tin đến từ email và hệ thống của các doanh nghiệp, sử dụng các dịch vụ dễ bị tấn công và các cơ quan tổ chức nắm giữ hạ tầng quan trọng quốc gia. Các đơn vị tham gia sẽ được chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực của các cán bộ an toàn thông tin, đặc biệt là các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố trong việc phân tích, điều tra và phối hợp xử lý sự cố.

Thông tin liên hệ

Phòng Điều phối và ứng cứu an toàn mạng – Trung tâm VNCERT

- Điện thoại: 04 3640 4423 (số máy lẻ 112);

- Điện thoại di động: 0983 006 231;

- Email: nthoa@vncert.gov.vn

An Dương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới