Diễn tập điều phối ứng cứu sự cố máy tính lần đầu tiên ở quy mô quốc gia

13:19 | 18/10/2013 | AN TOÀN THÔNG TIN
Sáng ngày 15/10/2013, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam (VNCERT) đã tổ chức diễn tập quốc gia về điều phối ứng cứu sự cố máy tính lần đầu tiên với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành, các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc và các nhà cung cấp dịch vụ Internet (VNPT, Viettel, NetNam).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới