Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Quảng Ninh

10:00 | 22/12/2022 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 19/12, tại Quảng Ninh, Sở TT&TT Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ninh năm 2022. Thông qua hoạt động diễn tập, đội ngũ ứng cứu sự cố có cơ hội được thực hành các công cụ, giải pháp vào thực tế sẽ giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự về an toàn thông tin của Quảng Ninh.

Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng Quảng Ninh năm 2022 diễn ra từ ngày 19 đến 23/12 với sự tham gia của 96 học viên là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. Ngoài ra, trong thời gian diễn tập còn có chuyên gia đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuyên về an toàn thông tin.

Chương trình gồm các nội dung như đào tạo kiến thức, kỹ năng, dò quét, tấn công, xử lý, ứng phó giải quyết các tình huống tấn công và lỗ hổng bảo mật, thực hành diễn tập và diễn tập thực chiến tấn công, phát hiện và khắc phục các vấn đề liên quan đến an toàn thông tin của hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Ninh.

Điểm khác biệt so với các năm trước là tổ chức diễn tập thực chiến trên hệ thống thật của tỉnh là Cổng dịch vụ công trực tuyến Quảng Ninh. Diễn tập không có kịch bản trước nhưng được quy định về mục tiêu, đối tượng tham gia, công cụ sử dụng, mức độ khai thác và thời gian diễn ra nhằm hạn chế rủi ro.

Các đội tấn công (Red team) sẽ triển khai những phương thức tấn công đối với mô hình hệ thống được lựa chọn và đội phòng thủ (Blue team) sẽ tổ chức các giải pháp ứng phó.

Thông qua hoạt động diễn tập, đội ngũ ứng cứu sự cố có cơ hội được thực hành các công cụ, giải pháp vào thực tế. Tổ chức hoạt động này thường xuyên sẽ giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự về an toàn thông tin. Diễn tập thực chiến cũng làm lộ ra điểm yếu, lỗ hổng của hệ thống kỹ thuật và các quy trình đang được áp dụng.

Hoàng Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới