Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

14:00 | 03/11/2018 | AN TOÀN THÔNG TIN
Vừa qua, Bộ Công an đã công bố dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng để lấy ý kiến đóng góp từ ngày 2/11 đến 2/12. Dự thảo Nghị định gồm 06 chương 30 điều.

Về phạm vi điều chỉnh, Dự thảo Nghị định này quy định chi tiết Khoản 4 Điều 10, Khoản 5 Điều 12, Điểm d Khoản 1 Điều 23, Khoản 7 Điều 24, Điểm b Khoản 2 và Khoản 4 Điều 26, Khoản 5 Điều 36 Luật An ninh mạng.

Cùng với dự thảo Nghị định này được công bố, Bộ Công an cũng công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng.

Dự thảo Nghị định nếu được thông qua sẽ có hiệu lực từ ngay 01/01/2019.

Trước đó, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng 12/6/2018, với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 86,86%); 15 đại biểu không tán thành; 28 đại biểu không biểu quyết.

Luật An ninh mạng gồm 07 chương, 43 điều quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chi tiết Dự thảo Nghị định xem tại đây.

T.H

Tin cùng chuyên mục

Tin mới