Học viện Kỹ thuật mật mã tổ chức Hội thảo quốc tế về mật mã và an toàn thông tin

13:00 | 15/04/2024 | AN TOÀN THÔNG TIN
Hội thảo quốc tế IEEE lần thứ nhất về mật mã và an toàn thông tin (VCRIS 2024) dự kiến sẽ được tổ chức trong 02 ngày 03-04/12/2024 tại Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ. Hội thảo nhằm mục đích tạo lập và phát triển môi trường trao đổi học thuật, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng về mật mã và an toàn thông tin tại Việt Nam và thế giới.

Hội thảo VCRIS 2024 hiện đang thu hút sự chú ý đặc biệt của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các học giả trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Hội thảo mong muốn kết nối và hình thành cộng đồng nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học, học viện, các chuyên gia, nhà khoa học cả trong nước và quốc tế về mật mã và an toàn thông tin.

Năm nay, Hội thảo VCRIS do Học viện Kỹ thuật mật mã phối hợp tổ chức cùng Tạp chí An toàn Thông tin (ISJ); Đại học Lorraine - Pháp; Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST); Câu lạc bộ Khoa - Trường - Viện Công nghệ Thông tin - Truyền thông Việt Nam (FISU); Viện Nghiên cứu Cao cấp Toán học Việt Nam (VIASM). Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, nhà khoa học uy tín đến từ các Viện nghiên cứu, Học viện, trường đại học trong nước và quốc tế.

Chủ đề của Hội thảo năm nay tập trung vào các lĩnh vực như: Nền tảng của mật mã học, An ninh truyền thống, Các ứng dụng mới của mật mã; an toàn ứng dụng....

Các bài báo được chấp nhận sẽ được chọn để công bố trên các tạp chí có thứ hạng cao trong ISI/SCOPUS, Ấn phẩm Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin của Tạp chí An toàn thông tin. Kỷ yếu Hội thảo sẽ được đăng tải trên IEEE - hệ thống thư viện điện tử có uy tín cao, được tham khảo và trích dẫn nhiều trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử và Công nghệ thông tin.

Ban tổ chức VCRIS 2024 mong nhận được sự quan tâm, tham gia viết bài tới từ các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước để Hội thảo được tổ chức thành công tốt đẹp. Những mốc thời gian quan trọng của Hội thảo cần chú ý:

- Thời gian nhận bài viết: Trước ngày 30/7/2024

- Thời gian thông báo chấp nhận: Ngày 05/9/2024

- Hạn cuối đăng ký: Ngày 15/10/2024

-Thời gian diễn ra Hội thảo: Từ ngày 03 – 04/12/2024

Nguyệt Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới