Ngày an toàn thông tin Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh

15:34 | 20/11/2008 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 18/11/2008, Sở Thông tin - truyền thông TP.HCM và chi hội An toàn Thông tin Việt Nam phía Nam đã tổ chức Ngày an toàn thông tin Việt Nam tại TP.HCM với chủ đề “An toàn thông tin là bảo vệ tài sản doanh nghiệp”. Đây là cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu và chia sẻ thông tin giữa các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến ATTT và các nhà cung cấp giải pháp bảo mật, an ninh mạng...

Báo cáo chính về  “Toàn cảnh về ATTT khu vực phía Nam” do ông Ngô Vi Đồng, phó chủ tịch VNISA, chủ tịch Chi hội VNISA phía Nam trình bày đã đánh giá hiện trạng về hoạt động  ATTT của các tổ chức trong lĩnh vực kinh tế - xã hội ở phía Nam. Báo cáo dựa trên kết quả điều tra khảo sát hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp ở phía Nam.

Các báo cáo chuyên đề do chuyên gia của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp giải pháp ATTT hướng vào những vấn đề công nghệ, các giải pháp mang tính ứng dụng thực tế cao, rất hữu ích cho các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến ATTT: An toàn mạng thông tin doanh nghiệp (do các đơn vị ZyXEL; Oak Well; Data Terminator, Misoft, FPT Telecom, Trung tâm Quản lý Tần số 2 trình bày); Đào tạo và chuẩn hóa ATTT (ĐH KHTN – ĐH Quốc gia TP.HCM, Trung tâm Athena); An ninh thương mại điện tử (Microsoft, Kaspersky, Ngân hàng Việt Á)...
Các tham luận đã cho thấy rõ vấn đề nhận thức về ATTT trong các tổ chức, doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Kết quả thống kê cho thấy 80% các sự cố về ATTT do con người. Các doanh nghiệp hiện chỉ chú trọng đầu tư vào thiết bị và phần mềm bảo mật, rất ít doanh nghiệp hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng quy trình ATTT, hệ thống quản lý ATTT…
Qua sự kiện cũng thấy sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và Hiệp hội ATTT cũng như các hiệp hội ngành nghề khác trong lĩnh vực CNTT nhằm chia sẻ thông tin và sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết để  tăng cường hiệu quả của các hoạt động  ATTT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới