PwC Việt Nam và VNCERT hợp tác chiến lược về ứng cứu sự cố an toàn thông tin

09:00 | 10/01/2018 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 10/01/2018, tại Hà Nội, Công ty PwC Việt Nam và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính việt Nam (VNCERT) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, PwC Việt Nam và VNCERT sẽ hợp tác cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, huấn luyện nâng cao khả năng ứng cứu kịp thời sự cố ATTT cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường dịch vụ ATTT; chia sẻ thông tin về các sự cố an toàn thông tin, các mối đe dọa, tấn công mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc VNCERT cho biết: Ứng cứu sự cố là một hoạt động rất quan trọng trong công tác đảm bảo ATTT và luôn cần sự phối hợp, chia sẻ thông tin từ nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Việt Nam hiện tại đã có mạng lưới ứng cứu sự cố quốc gia về ATTT, VNCERT với vai trò là cơ quan điều phối quốc gia mong muốn tất cả các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung sức, hợp tác để phát triển, thúc đẩy hoạt động ứng cứu sự cố, bảo vệ an toàn mạng. Việc phối hợp với công ty PwC là một trong những bước đi đầu tiên trong việc kết nối mạng lưới ứng cứu với mọi tổ chức, doanh nghiệp để tăng cường đảm bảo ATTT tại Việt Nam.


Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Giám đốc VNCERT và ông Robert Trọng Trần, Giám đốc Dịch vụ An ninh mạng và Bảo mật PwC Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

Về phía PwC, ông Robert Trọng Trần, Giám đốc Dịch vụ An ninh mạng và Bảo mật cho biết: Trước bối cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng gia tăng với mức độ phức tạp và tinh vi, thì việc xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, quy trình bài bản và công nghệ phù hợp để xử lý ứng cứu các sự cố ATTT được xem là một chiến lược đối với mọi tổ chức, doanh nghiệp. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng trong hệ thống mạng, giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại cho tổ chức nếu bị tấn công.

Theo nội dung bản ghi nhớ hợp tác, PwC Việt Nam sẽ hợp tác với VNCERT trong hoạt động huấn luyện, diễn tập theo vùng, miền và quốc gia, quốc tế; chuẩn hóa các hoạt động ứng cứu sự cố, đặc biệt là việc phát triển thị trường sản phẩm, dịch vụ ATTT.

Hai bên cũng thống nhất sẽ phối hợp trong việc chia sẻ nguồn tin về nguy cơ xảy ra các mối đe dọa trên không gian mạng; xây dựng các tài liệu hướng dẫn hoạt động cho các đội ứng cứu sự cố (CSIRT/CERT) bài bản, chuyên nghiệp; xây dựng các tiêu chí đánh giá, xác minh năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức của các nhân sự tham gia CSIRT/CERT.

Ngọc Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới