Thư mời viết bài cho Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng Mật mã và An toàn thông tin”

16:00 | 03/09/2021 | AN TOÀN THÔNG TIN
Trân trọng kính mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực An toàn thông tin viết bài cho Hội thảo nghiên cứu ứng dụng Mật mã và An toàn thông tin do Học viện Kỹ thuật mật mã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ mật mã và Tạp chí An toàn thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ) tổ chức, dự kiến vào ngày 11/11/2021 tại Hà Nội.

Hội thảo nhằm tạo dựng và phát triển môi trường trao đổi học thuật, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản, ứng dụng về mật mã và an toàn thông tin tại Việt Nam, đáp ứng yêu cẩu của Cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Đồng thời, đây là dịp tổng kết, công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong thời gian vừa qua. Hội thảo sẽ có 03 báo cáo mời từ các chuyên gia đầu ngành trình bày về các chủ đề thời sự trong lĩnh vực Mật mã và An toàn thông tin.

Mỗi bài báo sẽ được phản biện độc lập bởi ít nhất 2 chuyên gia trong ban chương trình. Các bài báo được chấp nhận báo cáo tại hội nghị đều được đăng trong số đặc biệt của Chuyên san Nghiên cứu khoa học của Tạp chí An toàn thông tin (được tính điểm công trình).

Các chủ đề của Hội thảo bao gồm: Khoa học mật mã, mật mã hậu lượng tử, mật mã hạng nhẹ cho IoT, an toàn mạng, an toàn ứng dụng, kiểm soát truy cập, phòng chống tấn công mạng máy tính, phòng chống mã độc, an toàn thông tin cho Chính phủ điện tử, đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu, BlockChain và ứng dụng, ẩn mã, phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm, an toàn cho các hệ thống mobile.

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu vui lòng gửi bài cho Hội thảo trước ngày 30/09/2021. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 16/10/2021. Các bài báo được trình bày theo định dạng bài gửi của ấn phẩm "Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực an toàn thông tin" của Tạp chí An toàn thông tin, không quá 8 trang, trình bày ngắn gọn, rõ ràng các kết quả của nghiên cứu. Bài báo có thể viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Để tham khảo mẫu bài báo, quý độc giả vui lòng truy cập tại đây.

Đ.T

Tin cùng chuyên mục

Tin mới