Bản tin video An toàn thông tin số 22 - Tháng 3/2019

08:00 | 04/04/2019 | BẢN TIN VIDEO TẠP CHÍ ATTT
Bản tin video An toàn thông tin số 22 - Tháng 3/2019 gồm các tin như sau: - Trục liên thông văn bản quốc gia chính thức đi vào hoạt động - Triển khai hệ thống e-cabinet đảm bảo an toàn, an ninh thông tin - Cảnh báo mã độc tống tiền GandCrab 5.2 - Gần 19 nghìn máy chủ việt nam có nguy cơ bị tấn công Remote Desktop - Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng tháng 3/2019

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục