Bản tin video An toàn thông tin số 32 - Tháng 01/2020

14:00 | 22/01/2020 | BẢN TIN VIDEO TẠP CHÍ ATTT
Bản tin video An toàn thông tin số 32 - Tháng 01/2020 gồm các tin như sau: Dự báo xu hướng an toàn thông tin năm 2020; Việt Nam thiệt hại hơn 20.000 tỷ đồng do virus máy tính; Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên ứng dụng TikTok; Windows 7 chính thức ngừng hoạt động; Google Trends - công cụ giúp dẫn đầu xu hướng.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục