Bản tin video An toàn thông tin số 65

08:00 | 07/12/2021 | BẢN TIN VIDEO TẠP CHÍ ATTT
Bản tin video An toàn thông tin số 65 gồm các tin sau: Hội thảo - Triển lãm quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021; Cisco phát hành bản vá lỗ hổng trong Cisco Policy Suite; Phát hiện hơn 20 lỗ hổng trên wi-fi Lantronix; Intel và AMD vá nhiều lỗ hổng nghiêm trọng; Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 11.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục