Bản tin video An toàn thông tin số 77

14:00 | 03/06/2022 | BẢN TIN VIDEO TẠP CHÍ ATTT
Bản tin video An toàn thông tin số 77 gồm các tin sau: Hiệp hội Blockchain Việt Nam chính thức ra mắt; phát hiện phần mềm độc hại Joker phát tán trên Google Play Store; Cẩn trọng khi thanh toán trực tuyến trên sàn thương mại điện tử; Tin tặc phát tán phần mềm độc hại Emotet bằng kỹ thuật mới; Điểm tin cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật tháng 5.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục