Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổng kết công tác đào tạo năm 2019 – 2020

14:00 | 28/09/2020 | DOANH NGHIỆP
Ngày 23/9/2020, tại Hà Nội, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2019 – 2020. Hội nghị đã nêu rõ các vấn đề còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra phương hướng cho năm học 2020 – 2021 để ngày một nâng cao chất lượng đào tạo.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác đào tạo năm học 2019 -2020

Năm học 2019-2020, trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã triển khai song song hai phương thức đào tạo theo niên chế và theo tín chỉ, tương ứng với đó là hai cơ chế quản lý: các khóa 21, 22, 23 đào tạo và quản lý theo niên chế; khóa 24 đào tạo và quản lý theo tín chỉ. Đây là năm đầu tiên nhà trường áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến, Ban Giám hiệu cho phép toàn bộ sinh viên Khóa 21 có điểm trung bình tích lũy ≥5 đều được bảo vệ luận văn tốt nghiệp. 

Mặc dù có những khó khăn, song dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Giám hiệu và sự cố gắng, nỗ lực của thầy và trò, các khoa, phòng ban, nên về cơ bản kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020 đã hoàn thành. Cụ thể, về khối lượng giảng dạy: Đã hoàn thành khối lượng giờ giảng theo đúng kế hoạch lên lớp, đã tổ chức xong các đợt thi học phần, học kỳ theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Nhà trường. Đáng chú ý, Trường đã thành công trong việc triển khai hình thức giảng dạy trực tuyến đối với hầu hết các học phần đã bố trí trong 8 tuần đầu học kỳ II. Trong 8 tuần sau của học kỳ II, phạm vi giảng dạy trực tuyến đã thu hẹp lại, chỉ còn các học phần ngoại ngữ giảng cho khối không chuyên ngữ và các học phần đại cương (do hai Khoa Triết và Kinh tế giảng).

Về chất lượng đào tạo: có 9 sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 0,05%; 1.065 sinh viên đạt loại giỏi, chiếm tỷ lệ 5,78%; 5.236 sinh viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 28,43% và 9.303 sinh viên đạt loại trung bình, chiếm tỷ lệ 50,28%.

Về công tác quản lý chương trình (đối với khối đại học chính quy): Phòng Quản lý đào tạo đã phối hợp với các khoa, phòng kiện toàn và củng cố các quy định trong công tác quản lý đào tạo theo Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: Chương trình đào tạo theo tín chỉ đối với một số ngành vẫn còn điểm sai sót, bất hợp lý; một số đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc kế hoạch đào tạo (chạy trước tiến độ, tự quyết lịch trình và thời lượng phân bổ cho phần thực hành/ ngoại khóa mà không trình Ban Giám hiệu xem xét hoặc trao đổi với Phòng Quản lý đào tạo), gây khó khăn trong việc xác nhận khối lượng giảng dạy. Hiện tượng buông lỏng trật tự, kỷ cương học đường vẫn còn xảy ra. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, trợ lý khoa cần làm hết trách nhiệm trong việc hướng dẫn sinh viên thực hiện quy chế và quy trình đào tạo theo tín chỉ, tránh xảy ra sai sót, đồng thời cần phát huy hơn nữa tính tích cực, chủ động trong học tập của sinh viên.

Tại Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng cho năm học 2020 - 2021: Hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo theo tín chỉ: chạy thử phần mềm quản lý quy trình đào tạo theo tín chỉ, phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Thiên An tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng các tiện ích trong phần mềm cho các đơn vị được giao quản lý các phân hệ, đồng thời tập huấn trên diện rộng cho toàn bộ giảng viên, sinh viên biết cách sử dụng các tiện ích để phục vụ giảng dạy và học tập; Các khoa chuyên ngành rà soát, bổ sung, chỉnh sửa những điểm bất hợp lý, những lỗi mắc phải trong chương trình đào tạo theo tín chỉ; Rà soát, chỉnh sửa bộ đề cương chi tiết để công bố trong kho học liệu điện tử cho giảng viên và sinh viên tra cứu, sử dụng; Tăng cường mối quan hệ với Phòng Quản lý đào tạo trong công tác quản lý kế hoạch đào tạo; Tiếp tục áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến đối với những đối tượng, nội dung, phạm vi mà Bộ GD&ĐT cho phép; Áp dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo; Nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn quản lý đào tạo cho đội ngũ trợ lý khoa, nghiệp vụ tư vấn về quy chế đào tạo, quy trình đào tạo và các kỹ năng tư vấn học tập cho đội ngũ cố vấn học tập.

Nguyễn Văn Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới