Đăng xuất tài khoản Gmail từ xa

15:34 | 05/01/2009 | GIẢI PHÁP KHÁC
Nếu bạn sử dụng internet ở nhiều máy tính khác nhau, thì việc bảo mật thông tin là hết sức quan trọng. Đôi khi bạn quên không đăng xuất (sign out) tài khoản gmail trên một máy tính nào đó vừa làm việc xong.

Hậu quả có thể rất tai hại vì kẻ gian có thể dễ dàng tìm thấy trong tài khoản gmail của bạn những thông tin nhạy cảm nếu có. Trong trường hợp bất khả kháng, không thể quay lại máy tính mình vừa sử dụng để đăng xuất, thì giải pháp sau đây có thể giúp bạn thoát khỏi tình huống này.
Tìm một máy tính khác có kết nối internet rồi đăng nhập lại tài khoản của mình. Tại Inbox, kéo thanh cuộn của trình duyệt xuống cuối cùng. Bạn sẽ thấy dòng chữ sau đây: This accout is open in other location, tức là tài khoản của bạn đang được mở ở một máy tính khác.
Hãy chú ý, nếu biết rằng mình không hề quên đăng xuất tài khoản ở bất kỳ máy tính nào mà cũng gặp dòng chữ trên thì chắc chắn đang có một “kẻ trộm” nào đó rình mò tài khoản của bạn. Số IP bên cạnh sẽ cho ta biết nơi trú ngụ của “kẻ trộm”, và bên cạnh là thời gian cuối cùng mà bạn đăng nhập vào tài khoản. Cần kiểm tra xem đó có phải là khoảng thời gian bạn đăng nhập không? Chỉ cần một vài phán đoán là có thể biết tài khoản của mình hiện an toàn hay không.
Việc phải làm tiếp theo là sign out tất cả những máy khác đang truy cập vào tài khoản cuả mình. Hãy bấm vào link details (hoặc Chi tiết- đối với phiên bản Gmail tiếng Việt) ở phía cuối dòng này. Một loạt thông tin chi tiết về những lần đăng nhập gần đây sẽ hiện ra (thời gian, thiết bị, cách thức đăng nhập). Cần kiểm tra các thông tin đăng nhập này, nếu nghi nghờ thì cần thay đổi mật khẩu gmail của mình ngay. Nhưng trước hết bạn phải bấm vào Sign out all other sessions (hoặc đăng xuất khỏi tất cả các phiên bản khác) để loại bỏ tất cả những kẻ quấy phá ra khỏi hộp thư của mình. Lưu ý là phương pháp này chỉ thành công nếu dùng với Firefox hoặc dùng IE7 trở lên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới