Cách dùng an toàn bộ sinh số giả ngẫu nhiên Dual EC trong TLS

09:00 | 28/02/2019 | GP MẬT MÃ
CSKH-02.2017 - (Tóm tắt) Trong [1] và [5], các tác giả đã chỉ ra các tấn công lên TLS mà sử dụng bộ sinh số giả ngẫu nhiên Dual EC với giả định kẻ tấn công biết hoặc tạo ra các backdoor trong bộ sinh này. Các tấn công trong [1] và [5] không những có thể khôi phục được các giá trị giả ngẫu nhiên đã được tạo ra bằng bộ sinh Dual EC mà các tấn công này còn có thể biết được các giá trị đầu ra tiếp theo. Trong bài báo này, chúng đề xuất hai phương thức thực hiện vẫn có thể sử dụng bộ sinh Dual EC nhưng tránh được các tấn công kể trên. Cụ thể, đề xuất thứ nhất của chúng tôi nhằm tránh tồn tại backdoor trong bộ sinh Dual EC. Trong khi đó, đề xuất còn lại có thể tránh được các tấn công cho dù tồn tại backdoor và kẻ tấn công biết được backdoor đó.

Abstract— In articles [1] and [5], the authors point to attacks on TLS that use the Dual EC pseudo-random number generator with the assumption that the attacker knows or generates backdoors in the generator. The attacks in [1] and [5] can not only restore pseudo-random values generated by the Dual EC generator, but also know the subsequent output values. In this paper, we propose two methods of implementation can still use the Dual EC generator but avoid the above attacks. Specifically, our first method is to avoid backdoor existence in the Dual EC generator. Meanwhile, the remaining method can avoid the attacks even backdoor existence and attacker know this backdoor.

Xem toàn bộ bài báo tại đây.

Tài liệu tham khảo

[1]. Stephen Checkoway and et al. "On the practical exploitability of Dual EC in TLS implementations." 23rd USENIX Security Symposium (USENIX Security 14). 2014.

[2]. Dan Shumow and Niels Ferguson "On the possibility of a back door in the NIST SP800-90 Dual Ec Prng." Proc. Crypto. Vol. 7. 2007.

[3]. National Institute of Standards and Technology. Special Publication 800-90A: Recommendation for random number generation using deterministic random bit generators, 2012.

[4]. Tim Dierks and Eric Rescorla. RFC 5246: “The transport layer security (TLS) protocol version 1.2”. The Internet Engineering Task Force, August 2008.

[5]. Daniel J.Bernstein, Tanja Lange and Ruben Niederhagen “Dual EC: A Standardized Back Door” Cryptology ePrint Archive, Report 2015/767.

 

Đinh Quốc Tiến, Khúc Xuân Thành

Tin cùng chuyên mục

Tin mới