Một số khuyến nghị về việc sử dụng an toàn lược đồ ký số dựa trên đường cong Elliptic

11:00 | 13/05/2024 | GP MẬT MÃ
Trong lĩnh vực chữ ký số, lược đồ ký số dựa trên đường cong Elliptic (ECDSA) được đánh giá là một trong những lược đồ chữ ký số có độ an toàn cao, dù ra đời sau nhưng ECDSA đang dần được thay thế cho lược đồ ký số RSA. Bài báo này tập trung giới thiệu lược đồ ECDSA, ứng dụng của ECDSA trong thực tế và các tham số an toàn được khuyến nghị dùng cho ECDSA.

GIỚI THIỆU VỀ CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số là một dạng chữ ký điện tử được tạo ra bằng sự biến đổi một thông điệp dữ liệu sử dụng hệ thống mật mã không đối xứng, theo đó, người có được thông điệp dữ liệu ban đầu và khóa công khai của người ký có thể xác định được chính xác:

- Việc biến đổi nêu trên được tạo ra bằng đúng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trong cùng một cặp khóa;

- Sự toàn vẹn nội dung của thông điệp dữ liệu kể từ khi thực hiện việc biến đổi nêu trên.

Bên cạnh đó, nếu hiểu theo tính ứng dụng thì chữ ký số có thể thay thế hoàn toàn chữ ký thường bằng tay và sử dụng trên các thiết bị điện tử, nó được hiểu như là một chữ ký tay của cá nhân hay một con dấu của cơ quan, doanh nghiệp và được pháp luật thừa nhận về mặt pháp lý khi thực hiện giao dịch trên môi trường điện tử. Tiêu biểu như ký kê khai thuế, hợp đồng điện tử, giao dịch tài chính,...

Chi tiết bài viết, Quý độc giả vui lòng tham khảo tại đây.

ThS. Hoàng Thu Phương, ThS. Trần Thị Xuyên (Học viện Kỹ thuật mật mã)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới