Bảo vệ thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của cơ quan Đảng, Nhà nước

15:00 | 30/03/2022 | HOẠT ĐÔNG - SỰ KIỆN ATTT
Trước tình hình an toàn thông tin diễn biến ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, Trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, tỉnh, thành, triển khai đồng bộ các giải pháp: Đánh giá an toàn thông tin, Giám sát an toàn thông tin và Ứng cứu các sự cố an toàn thông tin đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an toàn thông tin cho 23 hệ thống mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới