Tọa đàm "Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng"

09:00 | 15/12/2022 | HOẠT ĐÔNG - SỰ KIỆN ATTT
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia nhanh nhạy trong chuyển đổi và dễ thích ứng với các xu hướng mới. Các ngành nghề, các dịch vụ kinh doanh có liên quan đến dữ liệu phát triển nhanh, mạnh mẽ đã đặt ra cho xã hội nhiều khó khăn thách thức. Tình trạng lộ lọt, mất, mua bán, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân đang diễn ra công khai, không hoặc khó xử lý vì thiếu cơ sở pháp lý để thi hành. Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng là vấn đề nóng hiện nay.

Tạp chí An toàn thông tin

Tin cùng chuyên mục

Tin mới