Hội thảo khoa học “Giải pháp ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong an toàn thông tin, an ninh mạng tự động hóa chỉ huy và chuyển đổi số"

Chiều ngày 20/9/2022, tại Hà Nội, Phòng Thí nghiệm trọng điểm An toàn thông tin (Viện 10), Bộ Tư lệnh 86 đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên với chủ đề “Giải pháp ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 trong an toàn thông tin, an ninh mạng tự động hóa chỉ huy và chuyển đổi số”. Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đến từ các cơ quan quản lý ngành, các học viện, viện nghiên cứu về lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng trong và ngoài quân đội.

Toàn cảnh Hội thảo

Đại tá Lê Hồng Nam, Phó Viện trưởng Viện 10, Bộ Tư lệnh 86 phát biểu khai mạc Hội thảo

Trung tá Bùi Công Thành, Viện 10, Bộ Tư lệnh 86 trình bày tham luận "Các phương pháp biểu diễn biến ẩn trong phát hiện bất thường"

Trung úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, Lữ đoàn 1, Bộ Tư lệnh 86 trình bày tham luận "Một số giải pháp nghiên cứu, xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập sử dụng trí tuệ nhân tạo"

Trung tá Đỗ Văn Thành, Ban Công nghệ thông tin, Quân chủng Phòng không - Không quân trình bày tham luận "Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin tại Quân chủng Phòng không - Không quân"

Thiếu tá Vũ Quang Minh, Viện 10, Bộ Tư lệnh 86 trình bày tham luận "Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số"

Thiếu úy Dương Khắc Đông, Trung tâm 586, Bộ tư lệnh 86 trình bày tham luận "Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật học sâu trong phát hiện mã độc"

Thượng tá Nguyễn Đình Ngọc, Ban công nghệ thông tin, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trình bày tham luận "Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn thông tin tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội"

Dương Trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới