Phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong GitLab khi tạo workspace cho phép ghi đè tệp

08:00 | 06/02/2024 | LỖ HỔNG ATTT
GitLab vừa phát hành các bản vá lỗi để giải quyết một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phiên bản dành cho cộng đồng (CE) và phiên bản dành cho doanh nghiệp (EE). Lỗ hổng có thể bị khai thác để ghi các tệp tùy ý trong khi tạo workspace.

Lỗ hổng nghiêm trọng có mã định danh CVE-2024-0402 với điểm CVSS là 9,9. GitLab cho biết vào ngày 25/01/2024: “Một sự cố được phát hiện trong GitLab CE/EE, ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản từ 16.0 đến trước 16.5.8, 16.6 đến trước 16.6.6, 16.7 đến trước 16.7.4 và 16.8 đến trước 16.8.1. Lỗ hổng này cho phép người dùng đã được xác thực ghi các tệp tại các vị trí tùy ý trên máy chủ GitLab trong khi tạo một workspace”.

GitLab lưu ý rằng các bản vá lỗi đã được cung cấp trong các phiên bản 16.5.8, 16.6.6, 16.7.4 và 16.8.1. Cùng với đó, GitLab cũng giải quyết bốn lỗ hổng có mức độ quan trọng, có thể cho phép tấn công từ chối dịch vụ, HTML injection hoặc dẫn đến rò rỉ địa chỉ email công khai của người dùng qua nguồn cấp dữ liệu RSS của thẻ.

Bản vá mới nhất được phát hành hai tuần sau khi GitLab đưa ra các bản vá cho hai lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trước đó, bao gồm một lỗ hổng có thể bị khai thác để chiếm đoạt tài khoản mà không yêu cầu bất kỳ tương tác nào của người dùng (CVE-2023-7028, điểm CVSS: 10.0).

Người dùng cần khẩn trương cập nhật để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.

Bá Phúc

(Theo thehackernews.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới