Xây dựng Dự thảo Luật An toàn thông tin số

12:00 | 13/07/2012 | PHÁP LUẬT
Ngày 12/07/2012, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chủ trì buổi làm việc với Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Luật An toàn thông tin số. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT.

Theo thống kê của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), hiện có khoảng 40% cơ quan doanh nghiệp trên toàn quốc có thể bị tin tặc tấn công; Hơn 50% cổng thông tin điện tử luôn có lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng; Năng lực kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin số (ATTTS) chỉ đạt trung bình dưới 40%. Tuy nhiên, các Nghị định, Thông tư và các văn bản có liên quan về ATTTS đang  được thi hành tại Việt Nam vẫn có nhiều khái niệm chưa nhất quán, thiếu nhiều vấn đề, quy định về quản lý còn chưa theo kịp sự phát triển. Hơn nữa, xây dựng Luật an toàn thông tin số hiện đang là xu hướng của nhiều nước trên thế giới. Tại một số nước như Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ... đã ban hành đạo luật về an toàn máy tính. Luật này quy định về các phạm vi như: gian lận, truy nhập máy tính trái phép, lạm dụng máy tính.... Do đó, việc xây dựng dự án Luật an toàn thông tin số là cần thiết hiện nay.

Tại cuộc họp, Ban soạn thảo đã trình bày Đề cương sơ bộ của Luật An toàn thông tin số, theo đó, Luật An toàn thông tin số quy định về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm ATTTS; Hoạt động đảm bảo ATTTS cho hệ thống thông tin và mạng internet; Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu dịch vụ ATTTS; Đánh giá, phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố về ATTTS; Phát triển nguồn nhân lực ATTTS....

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son – Trưởng ban soạn thảo Luật An toàn thông tin số đã yêu cầu cần chi tiết hóa đề cương Dự thảo Luật nhằm cụ thể các quy định; Cần đầu tư thêm về nội dung, bổ sung một số nội dung đảm bảo yêu cầu ATTT; Cần khảo sát, học tập kinh nghiệm các nước trên thế giới; Tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của nhiều đối tượng; Chủ động xây dựng một số văn bản dưới luật kèm theo để trình Quốc hội xem xét....

Tin cùng chuyên mục

Tin mới