TopSec 711 Giải pháp bảo mật cho điện thoại cố định và Fax

14:00 | 04/01/2010 | TIN TỨC SẢN PHẨM
Toàn cầu hóa công việc kinh doanh cũng như các trao đổi thông tin cá nhân qua điện thoại và mạng dữ liệu là những mục tiêu có thể bị nghe trộm và truy cập trái phép.

Bảo mật đường thoại cố định
Toàn cầu hóa công việc kinh doanh cũng như các trao đổi thông tin cá nhân qua điện thoại và mạng dữ liệu là những mục tiêu có thể bị nghe trộm và truy cập trái phép. Nhưng trên thị trường còn ít loại thiết bị bảo mật nào chống lại những xâm nhập trái phép này. TopSec 711 là giải pháp được phát triển để bảo vệ việc truyền thoại và Fax chống lại những tấn công nghe trộm.

Mã hóa Fax
Với TopSec 711, thông tin Fax sẽ được trao đổi một cách bảo mật giữa hai đầu liên lạc. Điều kiện duy nhất là tại mỗi đầu liên lạc cần sử dụng một bộ TopSec 711. Phần đầu của bản tin Fax trong chế độ mã hóa giữa hai thiết bị TopSec 711 chứa chỉ dẫn “CRYPTO” và mã ID riêng của thiết bị TopSec 711 gửi bản Fax.

Mã hóa thoại
TopSec 711 cũng đảm bảo truyền thoại một cách bảo mật giữa hai đầu liên lạc. Điều kiện duy nhất là phía đầu nhận cuộc gọi phải sử dụng thiết bị TopSec 711 hoặc điện thoại di động TopSec GSM.

Mã hóa các cuộc liên lạc bí mật
Việc mã hoá dựa trên phương thức lai ghép. Để đạt mức bảo mật tối đa, hai thuật toán mã hoá được sử dụng kết hợp: thuật toán bất đối xứng với khoá 1024-bit để trao đổi khoá, và thuật toán đối xứng để mã hoá các thông tin bí mật. Trong chế độ mã hoá, thiết bị TopSec 711 và trạm được gọi tới sẽ tự động thoả thuận để sinh ra khoá 128-bit cho mỗi lần kết nối. Khoá 128-bit được chọn ngẫu nhiên từ 1038 khả năng và sẽ bị xoá đi khi cuộc liên lạc kết thúc.

Liên lạc bảo mật chỉ với thao tác plug&play
TopSec 711 được kết nối một cách đơn giản giữa máy FAX hoặc điện thoại và mạng điện thoại. Thiết bị thực hiện mã hoá và giải mã các thông tin FAX đi và đến cũng như các cuộc gọi. Chế độ truyền tin (dạng rõ/mã) được lựa chọn bằng việc nhấn thêm phím số mã trước dãy số của nơi cần gọi tới. Trong quá trình liên lạc, hai phía thuê bao đầu cuối chỉ cần kiểm tra trạng thái đèn LED trên thiết bị để khẳng định chắc chắn rằng thông tin được truyền đi một cách bảo mật.

Thông tin báo hiệu truyền bản FAX mã hoá
TopSec 711 được kết nối với máy FAX - máy thực hiện gửi bản tin FAX. Sau khi bản tin FAX được gửi đến phía đầu nhận, TopSec 711 gửi trả thông tin báo hiệu FAX đến máy FAX mà thiết bị đang kết nối. Thông tin báo hiệu FAX xác nhận rằng bản tin FAX mã hoá đã được truyền đi, đồng thời thông báo mã ID riêng của thiết bị TopSec 711 phía đầu nhận và nếu là kết nối dạng mã hoá sẽ có thêm thông tin mã xác thực, mã này là duy nhất cho mỗi lần kết nối. Ngoài ra, thông tin báo hiệu cung cấp thông tin thời điểm bản FAX được nhận tại TopSec 711 phía đầu nhận.

Tích hợp bộ chuyển đổi thông minh
Máy FAX và điện thoại có thể kết nối cùng một lúc với TopSec 711. Khi có tín hiện đến, TopSec 711 tự động nhận dạng cuộc liên lạc dành cho máy FAX hoặc điện thoại và thực hiện kết nối tới thiết bị phù hợp. Hình thức này áp dụng cho cả liên lạc dạng rõ và dạng mã hoa o

Sơ đồ Ứng dụng của TopSec 711


Tin cùng chuyên mục

Tin mới