TẠP CHÍ AN TOÀN THÔNG TIN
Information security journal
1. Chức năng, nhiệm vụ
Tạp chí An toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ có nội dung phản ánh chuyên sâu về lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Tạp chí xuất bản số đầu tiên năm 2006, theo giấy phép hoạt động báo chí số 45/GP-BVHTT ngày 31/03/2006 do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp (Giấy phép hoạt động báo chí in số 1022/GP-BTTTT ngày 11/07/2011 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp lại).
Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Tạp chí:
- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành Cơ yếu trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và hoạt nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, đào tạo trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin;
- Phản ánh các hoạt động, giới thiệu những thành tựu khoa học - công nghệ, những sản phẩm mới trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin trong và ngoài nước;
- Trao đổi thông tin lý luận, kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.
2. Đối tượng phục vụ
- Các cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
- Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và những người quan tâm đến lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin trong cả nước.
3. Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): 1859 - 1256
4. Phạm vi phát hành: Trong toàn quốc
5. Lãnh đạo Tạp chí
Giai đoạn 2006 - 2014:
- Tổng biên tập: TS. Trần Nguyên Bình
- Phó Tổng biên tập: TS. Đặng Vũ Sơn
- Phó Tổng biên tập: ThS. Trần Thị Kim Phượng (thường trực)
Giai đoạn 2014 -2016:
- Tổng biên tập: ThS. Trần Thị Kim Phượng
- Phó Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Như Tuấn
Hiện nay:
- Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Như Tuấn
- Phó Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Thế Hảo
Lễ ra mắt và họp Hội đồng biên tập Tạp chí An toàn thông tin lần thứ Nhất (tháng 7/2006).
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ AN TOÀN THÔNG TIN
TS. Trần Nguyên Bình (Chủ tịch Hội đồng)
TS. Đặng Vũ Sơn
TS. Đào Bá Đảm
TS. Nguyễn Nam Hải
ThS. Nguyễn Thanh Hải
KS. Vũ Ngọc Hùng
TS. Vũ Quốc Khánh
ThS. Trần Quang Kỳ
TS. Trần Duy Lai
TS. Trần Đức Lịch
KS. Đặng Đức Mai
TS. Hoàng Ngọc Minh
TS. Hoàng Lê Minh
TS. Nguyễn Duy Ngọc
TS. Vũ Quốc Thành
TS. Hoàng Phước Thuận
TS. Phạm Việt Trung
TS. Lê Xuân Trường
PGS. TS Lê Mỹ Tú
ThS. Trần Thị Kim Phượng (Thư ký )
Lễ khai trương Trang thông tin điện tử Tạp chí An toàn thông tin (tháng 6/2013).
BAN BIÊN TẬP CHUYÊN SAN KHOA HỌC
TS. Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Biên tập.
PGS.TS. Nguyễn Hữu Trung, Phó trưởng ban Biên tập.
ThS. Trần Thị Kim Phượng, Phó Trưởng ban Biên tập.
GS. TS. Nguyễn Bình
ThS. Nguyễn Thanh Bình
PGS.TSKH. Hoàng Đăng Hải
TS. Nguyễn Nam Hải
GS.TSKH. Cao Tiến Huỳnh
TS. Trần Duy Lai
TS. Hoàng Ngọc Minh
PGS.TS. Nguyễn Hiếu Minh
TS. Trần Đức Sự
GS. TS. Nguyễn Thanh Thuỷ
PGS.TS. Lê Mỹ Tú
ThS. Nguyễn Như Tuấn
Tổ thư ký Ban biên tập
TS. Hoàng Đức Thọ
TS. Nguyễn Quốc Toàn
TS. Đỗ Quang Trung
Thư ký hành chính
KS. Trần Ngọc Mai
Lễ ra mắt và họp Hội đồng biên tập Chuyên san “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin” (tháng 3/2015).