Cơ yếu Quân đội triển khai nhiệm vụ năm 2024

08:00 | 24/01/2024 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Chiều 22/01, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị ngành Cơ yếu Quân đội triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Tổng tham mưu và Ban Cơ yếu Chính phủ. Phía ngành Cơ yếu Quân đội có Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu; các đồng chí Phó Cục trưởng và cán bộ, chiến sĩ nhân viên ngành Cơ yếu Quân đội. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các các điểm cầu tại các Quân khu, Quân chủng.

Hội nghị đánh giá, năm 2023, ngành Cơ yếu Quân đội đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về nhiệm vụ công tác cơ yếu trong Quân đội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Trong đó nổi bật là, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy đơn vị về công tác xây dựng, phát triển ngành, chức năng quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong Quân đội.

Cơ yếu các đơn vị duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, thực hiện nghiêm chế độ trực nghiệp vụ; khai thác sử dụng hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ; kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật truyền thống và máy mã; thực hiện giải mã, chuyển, nhận các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và các đơn vị bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống, tập trung bảo đảm tốt cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu cao, trên các hướng, khu vực, địa bàn trọng điểm; quán triệt, thực hiện tốt quy định về công tác bảo mật, an toàn thông tin quân sự và bí mật kỹ thuật mật mã.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tích cực triển khai thực hiện các dự án thuộc Đề án “Hiện đại hóa ngành Cơ yếu Quân đội”; cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ bảo đảm tính pháp lý cho các giao dịch điện tử trong Bộ Quốc phòng; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng ngành và duy trì nghiêm túc công tác huấn luyện, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa trang thiết bị theo phân cấp.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2024, ngành Cơ yếu Quân đội xác định tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật và nghiệp vụ hiệu quả, đúng nguyên tắc, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thường xuyên củng cố, duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã; bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của các cấp trong Quân đội. Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống trung tâm mã dịch, trung tâm huấn luyện cấp chiến lược, chiến dịch; thực hiện nghiêm quy trình chuyển, nhận, thu hồi, quản lý, tiêu hủy điện cơ yếu và quy trình khai thác, sử dụng trang bị cơ yếu, các hệ thống thông tin quân sự.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng biểu dương những kết quả mà ngành Cơ yếu Quân đội đã đạt được, đồng thời yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Luật Cơ yếu và các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của các cấp về công tác cơ yếu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác cơ yếu trong quân đội; sắp xếp, điều chỉnh lực lượng hiện có, bố trí, sử dụng lực lượng cơ yếu phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng cũng nhấn mạnh, cần tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đội ngũ cán bộ, nhân viên cơ yếu. Khẩn trưởng xây dựng và triển khai có hiệu quả các dự án, chương trình thuộc Đề án hiện đại hóa ngành Cơ yếu Quân đội và chương trình bảo mật và an toàn thông tin cho một số hệ thống vũ khí công nghệ cao; tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật, an toàn thông tin quân sự, bí mật kỹ thuật mật mã. Duy trì vững chắc hệ thống kỹ thuật mật mã, các hệ thống thông tin quân sự có bảo mật; tăng cường triển khai, chỉ đạo, quản lý sử dụng chữ ký số và dịch vụ chữ ký số chuyên dùng; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các trang bị kỹ thuật mật mã chuyên dùng, có khả năng tích hợp vào các hệ thống thông tin quân sự, hệ thống vũ khí công nghệ cao đáp ứng được yêu cầu bảo đảm bí mật hệ thống thông tin chỉ huy, thông tin điều khiển các tổ hợp vũ khí, trang bị hiện đại của quân đội.

Tuấn Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới