Ngành Cơ yếu Việt Nam thời kỳ 1976 - 1990

14:00 | 10/09/2020 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sau khi đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng và Nhà nước ta bước vào thời kỳ thực hiện nhiệm vụ cải tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngành Cơ yếu Việt Nam đã khẩn trương đẩy mạnh nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã, từng bước mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để phát triển Ngành. Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật của ngành Cơ yếu Việt Nam trong thời kỳ 1976 - 1990.

Đồng chí Bùi Ngọc Yến, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ ký kết văn bản hợp tác Cơ yếu giữa Việt Nam và Liên Xô.

Đồng chí Trần Quý Hai, Trưởng ban Ban Cơ yếu Trung ương và đồng chí Thoong Voong Đi, Trưởng ban Cơ yếu Lào ký đại diện hai ngành Cơ yếu hai nước Việt Nam và Lào hợp tác năm 1982.

Học viên Cơ yếu Lào học tập tại Trường Cán bộ mật mã Ban Cơ yếu Trung ương năm 1979.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Cơ yếu toàn quốc năm 1978.

Đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thay mặt Đảng và Nhà nước gắn Huân chương Hồ Chí Minh cho ngành Cơ yếu Việt Nam năm 1985.

Đồng chí Đặng Văn Duy, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Trung ương thăm Trường Đào tạo Cán bộ Cơ yếu tại Xuân Hòa.

Chiến sĩ Cơ yếu Biên phòng làm nhiệm vụ ở biên giới phía Bắc.

Hà Thu·

Tin cùng chuyên mục

Tin mới