Phát động giao ước thi đua Khối I thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2023

09:00 | 10/03/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Chiều ngày 06/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động và ký Giao ước thi đua năm 2023 của Khối I thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã được Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Cơ yếu Chính phủ giao đảm nhiệm Khối trưởng Khối thi đua.

 

Đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ (đứng giữa) và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối I tại buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối I.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Văn Hương, Cục trưởng Cục Quản lý Mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã trình bày nội dung bản giao ước thi đua của toàn Khối với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả”.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam, các cơ quan, đơn vị thuộc Khối sẽ tập trung thi đua tạo sự chuyển biến vững chắc trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần xây dựng Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ và tổ chức đảng các cấp trong sạch vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại.

Nội dung giao ước thi đua gồm: xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; giữ vững đoàn kết, thống nhất, mẫu mực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về công tác cơ yếu.

Trong đó, cần chú trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp quản lý, chỉ huy điều hành; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Đổi mới việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện bảo đảm ngắn gọn, sát thực, phân công rõ ràng.

Tích cực thi đua, đổi mới phương pháp làm việc hiện đại và đẩy mạnh chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ mới trong đơn vị. Phát triển vững chắc hạ tầng cơ sở mật mã quốc gia gắn với đẩy mạnh công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác cơ yếu trong tình hình mới.

Chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước về công tác cơ yếu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam theo Nghị quyết số 56-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định, nhất là đẩy mạnh việc tuyên truyền quán triệt nghị quyết trong và ngoài ngành Cơ yếu; tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao tinh thần, khí thế quyết tâm thi đua của các đơn vị trong Khối I, đồng thời nhấn mạnh, năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn có nhiều biến động, đặt ra những thách thức nhưng cũng là thời cơ đối với ngành Cơ yếu Việt Nam, nhất là việc đáp ứng nhu cầu bảo mật, an toàn thông tin của các ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong tình hình mới, đồng chí Phó Trưởng ban kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên trong Khối I phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”, chủ động, tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, công hiến nhiều hơn nữa hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Ngành Cơ yếu Việt Nam (12/9/1945 – 12/9/2025).

Cuối buổi Lễ, đại diện lãnh đạo 09 cơ quan, đơn vị Khối I đã cùng nhau ký vào bản Đăng ký Giao ước thi đua năm 2023 và thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới