Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 công tác thi đua khen thưởng khối bốn Hệ Cơ yếu

07:00 | 07/07/2018 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Ngày 5/7/2018, tại Hà Nam đã diễn ra Lễ sơ kết thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018 khối 4 hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng – Chính quyền. Đồng chí Thiếu tướng Lê Xuân Trường, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.


Thiếu tướng Lê Xuân Trường phát biểu tại buổi Lễ

Tham dự buổi Lễ còn có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Hệ Cơ yếu: Quân đội, Công an, Ngoại giao, Đảng - Chính quyền.

Sáu tháng đầu năm 2018, bốn Hệ cơ yếu đã hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ công tác đã đề ra, bảo đảm bí mật, chính xác, kịp thời các nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, LLVT, các Bộ, ngành, địa phương trong mọi tình huống; quán triệt sâu sắc chỉ thị, Nghị quyết số 22 của Bộ chính trị; Nghị quyết TW 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Nghị quyết TW 6, 7 (Khóa XII) kịp thời, có hiệu quả….

Trên cơ sở đó, các Hệ Cơ yếu đã đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng bậc cao các cấp tặng bằng khen cho 18 tập thể và 31 cá nhân. Chỉ huy các hệ Cơ yếu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích tốt trong phong tào thi đua.

Tuy nhiên, công tác TĐKT trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của một số cấp ủy, chỉ huy cơ yếu, đơn vị và CBNV, chiến sĩ về công tác TĐKT còn chưa đúng mức; Công tác phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thông tin tuyên truyền của khối có lúc còn chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; Công tác xây dựng, phát triển nhân rộng điển hình tiên tiến ở các Hệ Cơ yếu hiệu quả còn hạn chế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thiếu tướng Lê Xuân Trường đã biểu dương cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong bốn Hệ; Cấp ủy, chỉ huy các Cục cơ yếu đã quan tâm đúng mức, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, bám sát nhiệm vụ chính trị, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tiến độ; Hình thức thi đua đã được đổi mới sáng tạo, có sức lan tỏa, tạo động lực lớn thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện của từng Hệ cơ yếu. Trong 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ của Ngành Cơ yếu Việt Nam nói chung và các Hệ cơ yếu nói riêng rất nặng nề, yêu cầu về bảo mật thông tin cho lãnh đạo, chỉ huy rất khẩn trương, Thiếu tướng Lê Xuân Trường đề nghị các Hệ Cơ yếu tập trung thực hiện tốt 04 nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tăng cường chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng vào nhiệm vụ trong tâm, đột phá. Lấy kết quả phong trào thi đua là một tiêu chí để đánh giá CBNV, chiến sĩ.

Hai là, tổ chức phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cho từng đơn vị. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề để tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo cả về nội dung và hình thức.

Ba là, thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tuyên truyền kịp thời trên các phương tiện thông tin của Ban và ngành. Từ đó, làm cơ sở nhân rộng trong năm 2019 và hướng tới đại hội thi đua yêu nước của ngành Cơ yếu Việt Nam lần thứ 5 năm 2020.

Bốn là, chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức bình xét, khen thưởng đảm bảo khách quan công bằng, tạo đồng thuận cao trong cơ quan đơn vị.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ sơ kết

Cũng tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đã phát biểu, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của mỗi Hệ; bối cảnh tình hình hiện nay và trong thời gian tới có ảnh hưởng đến tổ chức, nhiệm vụ công tác của mỗi Hệ Cơ yếu. Tuy nhiên, lãnh đạo các Hệ Cơ yếu đều khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, nhằm đảm bảo tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang.

Ngọc Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới