Tổng kết công tác thi đua năm 2020 của Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt

16:00 | 12/10/2020 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Chiều ngày 09/10/2020, tại Vĩnh Phúc, khối các đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối đơn vị sự nghiệp và sự nghiệp đặc biệt.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã (Khối trưởng Khối thi đua năm 2020) đã đánh giá, với chủ đề thi đua của năm 2020 “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, hoạt động thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã diễn ra sôi nổi.

Các đơn vị trong Khối tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Cơ yếu Chính phủ lần thứ X, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đơn vị cũng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đặt ra đã được thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức; công tác tư tưởng luôn được quan tâm và giữ ổn định; cơ quan, đoàn thể luôn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên. Đồng chí cũng đã báo cáo tình hình công tác thi đua, khen thưởng, tổng hợp việc đề xuất các hình thức và danh hiệu thi đua của các cơ quan đơn vị trong Khối và đưa ra những ý kiến của Khối trưởng.

Hội nghị đã diễn ra với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đánh giá bình bầu các danh hiệu thi đua một cách khách quan, chính xác. Với các thành tích mà các đơn vị đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng cấp trên tặng 01 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 01 đơn vị, 02 Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ cho 02 đơn vị; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể có thành tích nổi bật trong khối thi đua.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng đã thống nhất bầu Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát an ninh mạng là Khối trưởng Khối thi đua năm 2021.

Hà Chi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới