Lễ phát động và ký giao ước thi đua Khối 2 năm 2023

15:00 | 02/03/2023 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Chiều 01/3, tại Học viện Kỹ thuật mật mã đã diễn ra Lễ phát động và ký giao ước thi đua Khối 2 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ năm 2023. Học viện Kỹ thuật mật mã được Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Cơ yếu Chính phủ giao đảm nhiệm Khối trưởng Khối thi đua.

Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ; đại diện lãnh đạo của 8 cơ quan, đơn vị Khối 2 thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, hiệu quả”, Khối 2 tổ chức Lễ phát động và ký giao ước thi đua năm 2023 nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp và giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ban Cơ yếu Chính phủ và của ngành Cơ yếu Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hùng, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao tinh thần, khí thế quyết tâm thi đua của các đơn vị trong Khối 2. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước đặt ra những thời cơ và thách thức mới đối với ngành Cơ yếu Việt Nam về công tác quản lý mật mã quốc gia và đáp ứng nhu cầu bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương. Để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Phó Trưởng ban đề nghị các đơn vị trong Khối 2 tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua: Cấp ủy, lãnh đạo tiếp tục bám sát yêu cầu thực tiễn, thường xuyên quán triệt, nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, học viên nâng cao nhận thức, tích cực triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua sát với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, phát động sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi; Thông qua các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình người tốt, việc tốt. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng những nhân tố điển hình tiên tiến.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu; đẩy mạnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; đặc biệt tập trung vào Nghị quyết số 56 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về Cơ yếu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ công tác cơ yếu của Bộ, ngành, địa phương theo hướng trọng tâm, trọng điểm đơn vị đã đề ra trong năm 2023 để tạo bước đột phá; Chủ động tham mưu công tác quản lý, xây dựng lực lượng Ngành, xây dựng hệ thống tổ chức, biên chế cơ yếu các cấp phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ, mang tính đột phá; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy và tăng cường khối đoàn kết, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị theo phương châm “Tôn trọng, tin tưởng, chân thành”.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong tình hình hiện nay, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cuối buổi Lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối 2 đã ký Giao ước thi đua và thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

Mai Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới