Văn phòng - Ban Cơ yếu Chính phủ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

09:15 | 22/07/2016 | AN NINH – QUỐC PHÒNG
Sáng 21/7/2016 tại Hà Nội, Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ tham dự và gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Văn phòng.
Tham dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí Lãnh đạo và nguyên Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và các hệ Cơ yếu, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng - Ban Cơ yếu Chính phủ qua các thời kỳ....


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Cũng ngày này 60 năm trước đây, ngày 21/7/1956, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-TW về việc thành lập Ban Cơ yếu Trung ương, trong đó có Bộ phận hành chính, quản trị, tổ chức tiền thân của Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ và ngày 21/7 cũng được công nhận là Ngày truyền thống cơ quan Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ.


Đại tá Đỗ Thành An, Chánh Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Trong Diễn văn kỷ niệm, Đại tá Đỗ Thành An, Chánh Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ đã nhấn mạnh: Trải qua quá trình xây dựng, phát triển, Lãnh đạo Văn phòng đã chỉ đạo và cùng tập thể cán bộ, nhân viên của Văn phòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách đảm nhận, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, cụ thể là: Văn phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ làm đầu mối giúp Ban Cơ yếu Chính phủ duy trì mối quan hệ công tác với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, địa phương có liên quan; Với vai trò là cơ quan tham mưu chỉ đạo đầu ngành, Văn phòng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt trên nhiều lĩnh vực công tác; đã tham mưu, đề xuất và trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng, hậu cần, hành chính - an ninh.  Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Ban và Ngành, Văn phòng được giao nhiều nhiệm vụ mới, tổ chức, nhiệm vụ được xác định cụ thể hơn; số lượng, chất lượng cán bộ, nhân viên từng bước được tăng cường.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống, với những thành tích đã đạt được, Văn phòng Ban Cơ yếu Chính phủ đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đây là sự cổ vũ, động viên lớn lao, là động lực để đội ngũ cán bộ, nhân viên của Văn phòng tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Thừa lệnh Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã gắn Huân chương lên lá cờ truyền thống của Văn phòng và trao tặng Huân chương cho Văn phòng.


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Văn phòng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên của Văn phòng - Ban Cơ yếu Chính phủ và biểu dương những thành tích xuất sắc của Văn phòng đã đạt được trong thời gian qua. Trong giai đoạn mới, để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Ban và ngành Cơ yếu, đồng chí Trưởng ban cũng đề nghị cán bộ, nhân viên Văn phòng phát huy tinh thần đoàn kết và những thành tích đã đạt được, tiếp tục tham mưu, tổng hợp, đề xuất phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ được thông suốt, hiệu quả; tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, công tác hậu cần trong Ban Cơ yếu Chính phủ.


Các đồng chí Lãnh đạo Ban và nguyên Lãnh đạo Ban chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Văn phòng qua các thời kỳ.


Thay mặt lãnh đạo Văn phòng, Đại tá Đỗ Thành An đã cảm ơn sự khen thưởng, đánh giá của các cấp đối với thành tích của Văn phòng trong giai đoạn vừa qua, đồng thời cũng nhấn mạnh, cán bộ, nhân viên Văn phòng sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng cơ quan Văn phòng phát triển vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới