Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

15:00 | 19/05/2007 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 18/5/2007, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ đón nhận Giải thưởng Nhà nước về KH&CN cho Cụm công trình “Năm thiết bị mật mã chuyên dụng giai đoạn 1990 - 2002” của Ban. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Văn Phong và đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã đến dự.

Ngày 18/5/2007, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Lễ đón nhận Giải thưởng Nhà nước về KH&CN cho Cụm công trình “Năm thiết bị mật mã chuyên dụng giai đoạn 1990 - 2002” của Ban. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hoàng Văn Phong và đại diện Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã đến dự.

Trao Giấy chứng nhận cho 28 tác giả của Cụm công trình và phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Hoàng Văn Phong nêu rõ: Hội đồng quốc gia xét tặng giải thưởng đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn của Cụm công trình. Các tác giả đã vận dụng sáng tạo công nghệ điện tử - tin học tiên tiến vào việc sáng chế ra các thiết bị mật mã Việt Nam, kịp thời đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu của an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, Cụm công trình còn là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học trong và ngoài ngành Cơ yếu, chứng tỏ ngành Cơ yếu đã thành công trong việc tổ chức huy động các nguồn lực KH&CN trong nước để thực hiện mục tiêu đề ra.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ và toàn thể cán bô, công nhân viên chức ngành Cơ yếu Việt Nam, đồng chí Nguyễn Chiến - Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ đã chúc mừng tập thể các tác giả của Cụm công trình. Đồng chí khẳng định: Đây là một sự kiện quan trọng của ngành Cơ yếu Việt Nam. Giải thưởng là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với quá trình đóng góp của Ngành vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như biểu dương công lao của nhóm tác giả đã cống hiến cho sự nghiệp KH&CN nước nhà. Các công trình khoa học được giải thưởng Nhà nước đợt này cũng là những tiền đề để ngành Cơ yếu tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa Ngành. Nhân dịp này, đồng chí cũng gửi lời cám ơn đồng chí Bộ trưởng Bộ KH&CN, Hội đồng quốc gia xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước, Hội đồng đặc biệt xét duyệt giải thưởng nhà nước về KH&CN cho Ban Cơ yếu Chính phủ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước và các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ Ban Cơ yếu trong quá trình xây dựng hồ sơ và xét thưởng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới