Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức hội thảo khoa học về mật mã và an toàn thông tin

00:00 | 16/01/2019 | AN TOÀN THÔNG TIN
Sáng ngày 15/01/2019, Hội thảo khoa học “Nghiên cứu và phát triển Khoa học – Công nghệ mật mã và An toàn thông tin giai đoạn 2017-2018” đã diễn ra tại Ban Cơ yếu Chính phủ. Hội thảo do Viện Khoa học Công nghệ Mật mã phối hợp với Tạp chí An toàn thông tin tổ chức, với mục tiêu đẩy mạnh và phát triển các sản phẩm bảo mật và an toàn thông tin, đồng thời định hướng công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ mật mã trong Ban và ngành Cơ yếu những năm tiếp theo. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã tham dự và có bải phát biểu quan trọng tại Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Ban và ngành Cơ yếu, các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mật mã, bảo mật và an toàn thông tin.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Trưởng ban Nguyễn Nam Hải nhấn mạnh, năm 2018 là một năm triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam, trong đó nhiệm vụ nghiên cứu và phát triển khoa học - công nghệ mật mã và an toàn thông tin là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các nhà khoa học đã nắm vững các nguyên lý cơ bản, linh hoạt đa dạng hóa sản phẩm trong nghiên cứu; các sản phẩm được nghiên cứu từ lý thuyết đến ứng dụng đã được thẩm định nhanh chóng, phục vụ kịp thời, bí mật, chính xác thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, công tác quản lý nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học – công nghệ cũng được tích cực triển khai, đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới, nhất là đối với công tác nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải đã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác nghiên cứu trong thời gian tới, trong đó cần tiếp tục duy trì tổ chức hội thảo thường niên về nghiên cứu phát triển khoa học - công nghệ mật mã và an toàn thông tin; tăng cường hợp tác, trao đổi, tổ chức nhiều hội thảo chuyên sâu theo từng nhóm nhỏ; khuyến khích, động viên các cán bộ nghiên cứu chủ động, tích cực tham gia viết bài cho các Hội nghị, Hội thảo thường niên trong nước và quốc tế liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin....

Hội thảo diễn ra với một phiên báo cáo chính, toàn thể vào buổi sáng và ba phiên báo cáo chuyên đề, với các nội dung về: Kỹ thuật mật mã - do PGS.TS Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã chủ trì; Bảo mật và An toàn thông tin - do TS. Nguyễn Quốc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ chủ trì; Khoa học mật mã - do TS.Trần Duy Lai, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ mật mã chủ trì.

Hội thảo đã tập trung đánh giá những thành tựu của công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ mật mã và an toàn thông tin của Ban và Ngành Cơ yếu trong năm qua; Thực trạng, tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm triển khai, ứng dụng, cơ chế quản lý nghiên cứu khoa học công nghệ mật mã và an toàn thông tin trong giai đoạn 2017 - 2018. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã thảo luận và xác định rõ các chương trình, đề tài nghiên cứu giai đoạn 2017 - 2018 và xây dựng một số hướng nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học – công nghệ mật mã và an toàn thông tin trong giai đoạn 2019 - 2020 để phục vụ tốt và triển khai hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và Kinh tế - Xã hội.

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Nguyễn Nam Hải, Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội thảo

 

Các đại biểu và nhà khoa học tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Nhật Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới