Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp bảo đảm an toàn thông tin

16:40 | 01/10/2015 | AN TOÀN THÔNG TIN
Chiều 30/9/2015, đoàn công tác của Cổng thông tin điện tử Chính phủ do đồng chí Vi Quang Đạo, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tổng biên tập báo Điện tử Chính phủ dẫn đầu đã tới thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để trao đổi về việc hợp tác trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn tới.
Tham dự buổi làm việc, phía Ban Cơ yếu Chính phủ có đ/c Trưởng ban, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn; đ/c Phó Trưởng ban, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban. Phía Cổng thông tin điện tử Chính phủ còn có đ/c Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ và một số cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Trong buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đã giới thiệu về vai trò, vị trí, chức năng và nhiệm vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ, trong đó nhấn mạnh bốn nhiệm vụ chính đã được Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai đồng bộ: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia, bảo đảm tuyệt đối bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; Triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cho việc triển khai Chính phủ điện tử và các hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước; Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; Quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc 

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã từng bước phối hợp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ trong bảo đảm bí mật, an toàn thông tin cho các ứng dụng công nghệ thông tin của Cổng cũng như của các cơ quan Chính phủ.

Giới thiệu các nhiệm vụ chính của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đồng chí Tổng giám đốc Vi Quang Đạo nêu rõ, đây là cơ quan truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, đảm bảo thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đóng vai trò là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử. Cổng thông tin điện tử Chính phủ đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai kết nối liên thông văn bản chỉ đạo điều hành bốn cấp hành chính và đang được giao nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia…. 

Với chức năng, nhiệm vụ của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, việc phối hợp giữa hai bên trong bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin là hết sức cần thiết. Theo nội dung buổi làm việc, thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ sẽ xây dựng thỏa thuận phối hợp trong việc sử dụng thiết bị mật mã Cơ yếu để bảo mật thông tin, sử dụng chữ ký do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp để xác thực cho các giao dịch điện tử và phối hợp giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống Công nghệ thông tin của Chính phủ. 

Cũng trong thời gian làm việc, đoàn công tác của Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã được nghe giới thiệu về một số sản phẩm mật mã tiêu biểu của Ban Cơ yếu Chính phủ và tham quan Bảo tàng ngành Cơ yếu Việt Nam.


Đoàn công tác của Cổng thông tin điện tử Chính phủ thăm Bảo tàng ngành Cơ yếu Việt Nam Tin cùng chuyên mục

Tin mới