Đắk Lắk khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công

08:00 | 02/01/2020 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Với quyết tâm đổi mới công tác cải cách hành chính, giảm chi phí, thời gian, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, sáng 31/12/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk chính thức khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Phục vụ hành chính công có trụ sở đặt tại số 09 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm là đầu mối tập trung có chức năng thực hiện việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ; đôn đốc, theo dõi việc giải quyết hồ sơ và kết quả cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.   

Các Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm gồm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC; Bộ phận tổng hợp, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát và Bộ phận phục vụ, kỹ thuật.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công

Nhiệm vụ của Trung tâm là công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử và bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm; các nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; hỗ trợ những trường hợp không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chính được công khai bằng phương tiện điện tử; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Ngoài ra, Trung tâm còn có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đối với trường hợp TTHC yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc các TTHC được giao hoặc ủy quyền cho công chức, viên chức tại Trung tâm giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC….

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cắt băng khai trương

Việc khai trương, đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk đi vào hoạt động sẽ tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch, qua đó nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoàng Dưỡng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới