Đà Nẵng sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến

11:00 | 04/10/2019 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 2/10, UBND thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn.

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng

Cụ thể, cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố có 850 dịch vụ công trực tuyến ứng dụng ở mức cấp độ 3, 4. Trong đó, ưu tiên triển khai trực tuyến ở cơ sở, cụ thể: cấp quận, huyện có 151/176 thủ tục (chiếm 86%); cấp xã, phường có 80/97 thủ tục (chiếm 82%), còn lại là của các sở, ngành. 

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố đã áp dụng các công nghệ, giải pháp để cho phép nộp và quản lý các bản vẽ xây dựng và 100% thủ tục cấp phép xây dựng đã được triển khai trực tuyến ở mức 3, cấp sổ hộ khẩu điện tử, triển khai tài khoản công dân điện tử… kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia. Việc đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến không chỉ nhằm triển khai nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử mà còn tăng cường cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính của thành phố nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Ngoài ra, Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố cũng ưu tiên 3 dịch vụ trực tuyến liên quan đến cấp con dấu của Công an thành phố. Đây là 3 dịch vụ mà các tổ chức có nhu cầu sử dụng nhiều, tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến, phiếu thu điện tử và đại lý dịch vụ công trực tuyến để các cơ quan chủ động sử dụng, cung cấp dịch vụ công ở mức 4.

Theo kế hoạch, sau khi Cổng dịch vụ công trực tuyến đi vào hoạt động, các cơ quan và các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến như: Thanh toán không sử dụng tiền mặt khi cung cấp dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống tối đa đến 50% so với thời gian xử lý hồ sơ trực tiếp; bổ sung các dịch vụ công trực tuyến để bảo đảm mục tiêu 100% thủ tục hành chính được cung cấp ở mức 3 trở lên đến hết năm 2020, đưa vào sử dụng ứng dụng di động cho dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số, đẩy mạnh cung cấp tài khoản công dân điện tử, sử dụng dữ liệu điện tử thay thế thành phần hồ sơ phải nộp...

Ông Lê Trung Chính, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết, việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Đà Nẵng ngày càng tăng. Năm 2018, có 44% dịch vụ công được số hóa và chỉ trong 9 tháng đầu năm 2019 tăng lên 51%.

Ông Lê Trung Chinh khẳng định, việc đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động cùng với việc thêm mới 280 dịch vụ công trực tuyến là nỗ lực của thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân. Như vậy, đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ có tối thiểu 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến, 20% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

M.C

Theo chinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới