Lễ công bố Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của Bộ Tài chính

16:34 | 20/11/2011 | AN TOÀN THÔNG TIN
Ngày 18/11/2010, Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ công bố Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và quản lý thuê bao chứng thư số tại Bộ Tài chính.

Tham dự Lễ công bố có đồng chí  Phạm Sỹ Danh -  Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí  Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Trần Văn Sơn - Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, lãnh đạo Cục QLKTNVMM, Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã công bố việc Bộ Tài chính chính thức sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dụng phục vụ các cơ quan chính trị do Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý, vận hành và phân nhánh dịch vụ đặt tại Bộ Tài chính, do Cục Tin học và Thống kê tài chính trực tiếp vận hành, áp dụng vào các giao dịch trong nội bộ giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.Lễ ký biên bản bàn giao và làm thủ tục nhận thiết bị lưu khoá bí mật kèm chứng thư số  giữa đại diện BCYCP và đại diện Bộ Tài chính


Đồng chí Trần Văn Sơn Phó trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi Lễ

Thanh tra Bộ Tài chính là đơn vị đầu tiên thuộc Bộ đã sử dụng hơn 210 chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Trong năm 2011, Bộ Tài chính tiếp tục có kế hoạch áp dụng chữ ký số cho 12 hệ thống ứng dụng nội bộ với tổng số 9.000 chứng thư số, bao gồm các ứng dụng như: đăng ký tài sản công của Cục quản lý công sản; hệ thống trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan....
Để triển khai hiệu quả việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2198/QĐ-BTC ngày 30/8/2010 về việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và quản lý thuê bao chứng thư số tại Bộ Tài chính, trong đó quy định phạm vi, hiệu lực của chữ ký số của các đơn vị và cá nhân trong các giao dịch điện tử với tổ chức, cá nhân ngoài xã hội.
Việc quản lý thuê bao chứng thư số thuộc Bộ Tài chính được giao cho 6 đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Cục Tin học và Thống kê tài chính. Khi có nhu cầu cấp chứng thư số thuộc phạm vi quản lý tương ứng, các đơn vị này sẽ giao dịch trực tiếp với Ban Cơ yếu Chính phủ để nhận được chứng thư số trong thời gian nhanh nhất.Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Văn Sơn - Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá cao sự phối hợp triển khai thực hiện sử dụng chứng thư số trong thời gian qua của Bộ Tài chính với Ban Cơ yếu Chính phủ. Cho đến nay, Trung tâm chứng thực điện tử chuyên dùng Chính phủ (Ban Cơ yếu Chính phủ) đã triển khai phần mềm phục vụ ký xác thực trên hệ thống thư điện tử và hàng nghìn chứng thư số cho các cơ quan của Đảng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới