Phối hợp giữa Ban Cơ yếu Chính phủ và Văn phòng Chính phủ trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin

08:40 | 15/10/2015 | AN TOÀN THÔNG TIN
Sáng 14/10/2015, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền Thông đã tới thăm và làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để xây dựng nội dung phối hợp trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin giai đoạn tới.
Tham dự buổi làm việc, phía Ban Cơ yếu Chính phủ có đ/c Trưởng ban, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn; đ/c Phó Trưởng ban, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào; đ/c Phó Trưởng ban, Thiếu tướng Hoàng Ngọc Minh và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Ban. Phía Văn phòng Chính phủ có đ/c Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và cán bộ lãnh đạo của Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Trung tâm tin học thuộc Văn phòng Chính phủ. Phía Bộ Thông tin và Truyền thông có đ/c Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, đ/c Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc trung tâm VNCERT cùng một số cán bộ lãnh đạo các đơn vị khác thuộc Bộ.


Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT thăm Bảo tàng ngành Cơ yếu Việt Nam 

Trong buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ và của ngành Cơ yếu Việt Nam, trong đó nhấn mạnh bốn nhiệm vụ chính đã được Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai đồng bộ: Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin mật mã quốc gia, bảo đảm tuyệt đối bí mật nội dung thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; Triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ cho việc triển khai Chính phủ điện tử và các hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước; Triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của Đảng, Nhà nước; Quản lý hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Tại buổi làm việc, đ/c Lê Đình Thích, Cục trưởng Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền báo cáo về những nội dung Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong thời gian vừa qua trong việc bảo mật hạ tầng CNTT, cung cấp chứng thư số chuyên dùng chính phủ và giám sát an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ. Hiện nay, Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền đang phối hợp trực tiếp với Cổng thông tin điện tử Chính phủ khảo sát cơ sở hạ tầng mạng, xây dựng mô hình hệ thống và lựa chọn triển khai các sản phẩm mật mã của Ban Cơ yếu Chính phủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ.
Đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà nêu rõ quan điểm của Văn phòng Chính phủ khi triển khai chính phủ điện tử (bao gồm hệ thống thông tin liên thông 4 cấp, tới cấp xã và cung cấp các dịch vụ công cấp quốc gia): Quá trình triển khai phải đảm bảo an toàn và có tính bảo mật cao; Bên cạnh đó, hệ thống phải nhanh chóng được triển khai rộng rãi và thuận lợi cho người dùng. Để bảo đảm bảo mật và an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng chí cũng nhấn mạnh, hệ thống này được coi là mục tiêu trọng yếu, cần triển khai nhanh chóng và Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tham gia ngay từ giai đoạn đầu của quá trình triển khai. Văn phòng Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khi xây dựng các chương trình, dự án cần phải phối hợp chặt chẽ với Ban Cơ yếu Chính phủ, đưa các nội dung về giải pháp bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin vào trong các dự án và bố trí nguồn kinh phí tương ứng.

Phân tích về chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ trong triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho thực hiện chính phủ điện tử, đ/c Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin và đ/c Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc VNCERT đã đề xuất những khả năng phối hợp của các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông với Ban Cơ yếu Chính phủ trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, đ/c Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã đề nghị Văn phòng Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để Ban Cơ yếu Chính phủ tham gia xây dựng giải pháp tổng thể về bảo mật và an toàn thông tin và sẽ cùng xác định lộ trình, tiến độ triển khai. Trong quá trình thực hiện sẽ có sự phối hợp của Cục An toàn thông tin, VNCERT và một số cơ quan khác. Bên cạnh đó, cần quan tâm tới sự phối hợp của các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT khi thực hiện chủ trương thuê dịch vụ CNTT của Chính phủ.

Trước mắt, đơn vị đầu mối liên hệ giao tác các nhiệm vụ giữa hai đơn vị là Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền (Ban Cơ yếu Chính phủ) và Trung tâm tin học (Văn phòng Chính phủ).


Đ/c Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ trao quà lưu niệm
cho đ/c Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cũng trong buổi làm việc, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham quan Bảo tàng ngành Cơ yếu Việt Nam và nghe giới thiệu về một số sản phẩm mật mã tiêu biểu của Ban Cơ yếu Chính phủ.


Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ và Bộ TT&TT nghe giới thiệu 
về một số sản phẩm mật mã tiêu biểu của Ban Cơ yếu Chính phủ


Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT chụp ảnh lưu niệm
cùng đại diện lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới