Tuyển sinh 03 chỉ tiêu Tiến sĩ và 30 chỉ tiêu Thạc sĩ An toàn thông tin năm 2021

10:00 | 12/03/2021 | AN TOÀN THÔNG TIN
Dự kiến, năm 2021, Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ tuyển sinh 30 chỉ tiêu Thạc sĩ, 03 chỉ tiêu Tiến sĩ tại khu vực Hà Nội. Dự kiến thời gian tuyển sinh Tiến sĩ là tháng 5/2021 và Thạc sĩ là tháng 8/2021.

Tuyển sinh trình độ Tiến sĩ An toàn thông tin

Học viện Kỹ thuật mật mã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Tiến sĩ từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 29/4/2021. Sau khi công bố kết quả xét tuyển vào tháng 5/2021, nghiên cứu sinh sẽ bắt đầu chương trình học tập vào tháng 8/2021.

Về đào tạo, Học viện sẽ tổ chức 02 hình thức là hệ tập trung (dành cho đối tượng có bằng Thạc sĩ là 03 năm, có bằng Đại học là 04 năm) và hệ không tập trung (dành cho đối tượng có bằng Thạc sĩ là 04 năm, có bằng Đại học là 05 năm).

Thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Về văn bằng: phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng hoặc các ngành/chuyên ngành phù hợp, các ngành/chuyên ngành gần. Trong đó, các ngành/chuyên ngành đúng là các ngành: An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử (chuyên ngành Kỹ thuật mật mã), Công nghệ thông tin (các chuyên ngành An toàn thông tin, An toàn, an ninh mạng); các ngành/chuyên ngành phù hợp là: Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Toán Tin học, Tin học quản lý, Sư phạm Tin học, Thương mại điện tử; các ngành/chuyên ngành gần là: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông, Toán ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.

Thí sinh dự tuyển phải là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Về trình độ ngoại ngữ: phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ như: Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác; Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được Quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Đối với thí sinh dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ không phải là tiếng Anh hoặc có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương do một tổ chức khảo thí được Quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển, thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn.

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ An toàn thông tin

Cũng trong năm 2021, Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ tuyển sinh 30 chỉ tiêu Thạc sĩ chuyên ngành An toàn thông tin, dưới hình thức thi tuyển 3 môn đầu vào: Tin học cơ sở, Cơ sở An toàn thông tin và Tiếng Anh trình độ A2.

Theo đó, thí sinh dự tuyển và học Thạc sĩ phải có ít nhất 01 bằng đại học liên quan đến lĩnh vực An toàn thông tin được phân làm 3 đối tượng ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần. Các đối tượng ngành phù hợp và ngành gần trước khi dự thi cần phải học bổ sung kiến thức lần lượt 03 và 06 học phần, bắt đầu từ ngày 08/5/2021.

Học viện Kỹ thuật mật mã tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Thạc sĩ từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 18/6/2021. Thời gian thi tuyển sinh dự kiến vào ngày 14,15/8/2021. Sau khi trúng tuyển, học viên sẽ học theo hình thức không tập trung, tại cơ sở đào tạo của Học viện ở Hà Nội trong thời gian 2 năm (04 kỳ).

Thông tin liên hệ

- Phòng Sau Đại học, Học viện Kỹ thuật mật mã.

- Địa chỉ: Phòng 7, Tầng 6, Tòa nhà điều hành 14 tầng, Học viện Kỹ thuật mật mã (số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).                        - Website: http://sdh.actvn.edu.vn/

- Hotline: 0983.655.623 - 038.992.8396

Tuệ Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới