Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ An toàn thông tin năm 2022

09:00 | 17/03/2022 | AN TOÀN THÔNG TIN
Theo thông tin từ Học viện Kỹ thuật mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ), Học viện sẽ tuyển sinh 03 chỉ tiêu Tiến sĩ và 30 chỉ tiêu Thạc sĩ An toàn thông tin trong năm 2022.

Tuyển sinh 03 chỉ tiêu Tiến sĩ An toàn thông tin

Cụ thể, Học viện sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển trình độ Tiến sĩ trong 2 đợt: Đợt 1 trước ngày 30/04 và công bố kết quả xét tuyển trong tháng 5; Đợt 2 trước ngày 30/10 và công bố kết quả trong tháng 11.

Theo đó, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ/ chuyên ngành đúng hoặc các chuyên ngành phù hợp, các chuyên ngành gần.

Thứ hai, người dự tuyển phải đáp ứng một trong các điều kiện:

- Luận văn thạc sĩ của chương trình đạo tạo theo định hướng nghiên cứu;

- Có 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 3 năm, tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

- Có thời gian công tác từ 02 năm trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.

Thứ ba, người dự tuyển có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khoá.

Thứ tư, người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho việt Nam.

Tuyển sinh 30 chỉ tiêu Thạc sĩ An toàn thông tin

Người dự tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, người dự tuyển đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học ngành/ chuyên ngành đúng hoặc các ngành/ chuyên ngành phù hợp, các ngành/ chuyên ngành gần.

Thứ hai, người dự tuyển có năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thứ ba, người dự tuyển đã hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức (đối với các ngành/ chuyên ngành gần, phù hợp).

Học viện Kỹ thuật mật mã sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Thạc sĩ An toàn thông tin đến hết ngày 30/6 và tổ chức xét tuyển trong tháng 8.

Thông tin liên hệ

- Phòng Sau Đại học, Học viện Kỹ thuật mật mã.

- Địa chỉ: Phòng 7, Tầng 6, Tòa nhà điều hành 14 tầng, Học viện Kỹ thuật mật mã (số 141 đường Chiến Thắng, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội).         

- Website: http://sdh.actvn.edu.vn/

- Hotline: 0983.655.623 - 038.992.8396

ĐT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới