Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Cơ yếu Chính phủ hợp tác trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin

14:00 | 04/10/2017 | AN TOÀN THÔNG TIN
Chiều 03/10/2017, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng đã ký kết với Ban Cơ yếu Chính phủ bản Kế hoạch bảo đảm bảo mật, xác thực và giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin cơ quan Đảng (theo Quyết định số 260-QĐ/TW của Ban Bí thư), giai đoạn 2017 - 2020.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (VPTWĐ) và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VPTWĐ. Phía Ban Cơ yếu Chính phủ (CYCP) có: Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban; Thiếu tướng Nguyễn Nam Hải, Phó Trưởng ban, đại diện lãnh đạo một số cơ quan đơn vị thuộc Ban.  


Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh VPTWĐ phát biểu tại Lễ ký kết

Trong thời gian qua, Ban CYCP và VPTWĐ đã phối hợp tham mưu cho Đảng ban hành một số văn bản liên quan trong lĩnh vực BM&ATTT trong hoạt động của cơ quan Đảng; Phối hợp từng bước triển khai Quyết định 260 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng; các văn bản chỉ đạo của Đảng liên quan đến công tác bảo đảm bảo mật, xác thực và ATTT trong hoạt động của cơ quan Đảng các cấp, từ Trung ương đến địa phương.  


Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban CYCP phát biểu tại Lễ ký kết

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước, phối hợp để triển khai Quyết định 260. 

Trong giai đoạn 2017 - 2020, hai bên sẽ tập trung triển khai tốt các nội dung như: Bảo đảm bảo mật cho mạng diện rộng của Đảng; triển khai chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; bảo đảm bảo mật cho các hệ thống mạng truyền hình hội nghị; triển khai hệ thống giám sát ATTT. Điều này đòi hỏi hai bên phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.  


Đồng chí Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban CYCP và đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Chánh VPTWĐ ký kết Kế hoạch

Thay mặt VPTWĐ, đồng chí Trần Việt Hùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp triển khai Quyết định 260 của Ban CYCP với VPTWĐ trong hai năm qua. Đồng chí mong muốn, ngay sau khi ký kết, các nội dung của Kế hoạch sẽ được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn cũng đánh giá cao kết quả làm việc giữa hai bên trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh, các giải pháp bảo mật, xác thực điện tử và giám sát ATTT của Ban CYCP sẽ được triển khai đồng bộ, để đáp ứng yêu cầu và đạt hiệu quả cao nhất cho triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử của VPTWĐ.

Theo kế hoạch ký kết, Ban CYCP sẽ giúp VPTWĐ thực hiện ba nội dung chính về BM&ATTT: Thứ nhất là bảo đảm bảo mật cho mạng diện rộng của cơ quan Đảng; thứ hai là tiếp tục triển khai chữ ký số chuyên dùng để đảm bảo các giao dịch trong các cơ quản Đảng, Nhà nước; thứ ba là thực hiện giám sát ATTT trên các mạng CNTT trọng yếu, trong đó tập trung vào những mạng đã triển khai sản phẩm bảo mật của ngành Cơ yếu.

Việc ký kết Kế hoạch giữa Ban CYCP và VPTWĐ là cơ sở pháp lý để hai bên cùng phối hợp triển khai các giải pháp tổng thể cho việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Hai bên thống nhất giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin của VPTWĐ và Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền của Ban CYCP là đầu mối phối hợp, triển khai các nội dung của Kế hoạch.

Bích Thủy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới