Bản tin video An toàn thông tin số 102

11:00 | 11/07/2023 | BẢN TIN VIDEO TẠP CHÍ ATTT
Bản tin video An toàn thông tin số 102 gồm các tin sau: Giảm 15% sự cố tấn công mạng vào các hệ thống tại Việt Nam; 1,5 triệu máy tính tại Việt Nam có nguy cơ bị virus tấn công; Phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong bộ định tuyến của ASUS; Nguy cơ lộ lọt thông tin từ việc ứng dụng ChatGPT trong công việc; Phát hiện chiến dịch tấn công zero-click nhắm vào người dùng iOS.

ĐT

Tin cùng chuyên mục