Cách cài đặt và sử dụng phần mềm VGCA Sign Service

17:00 | 02/07/2020 | CA CQNN
Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu chính phủ đã ban hành hướng dẫn chi tiết cài đặt, cấu hình, sử dụng phần mềm tích hợp ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) các hệ thống CA.

Đ.T

Tin cùng chuyên mục

Tin mới