Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử giúp tiết kiệm hơn 6.300 tỷ đồng/năm

11:00 | 29/07/2021 | CA CQNN
Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí (khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm).

Theo báo cáo được Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hồ Đức Phớc trình bày tại chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 24/7/2021, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã ban hành đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nội dung thuộc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội như các giải pháp miễn, giảm, giãn thuế và các khoản thu khác của ngân sách Nhà nước để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.

Trong đầu tư công, quản lý tài sản công, Chính phủ đã kiên quyết điều chuyển vốn từ Bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp sang Bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu về vốn và có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 86,7% kế hoạch, cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2020.

Cùng với đó, trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, hệ thống pháp luật về quản lý đất đai tiếp tục được hoàn thiện. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí (khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm). Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tiếp tục được mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả; giúp cải thiện năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững...

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2021, Chính phủ xác định phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2276/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Theo đó, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực theo quy định của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm trật tự xã hội, phát triển kinh tế; phấn đấu đạt các mục tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội thông qua.

Bích Thủy

(tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới