Gói sản phẩm xác thực và bảo mật cho người dùng cuối GCA-01

14:00 | 03/10/2010 | CA CQNN
Để triển khai rộng rãi hệ thống PKI và các dịch vụ của nó đến các cơ quan Đảng và Nhà nước, yêu cầu đặt ra là cách thức sử dụng các dịch vụ này và tích hợp CKS vào các ứng dụng có sẵn của các cơ quan này như thế nào?

Nhằm giải quyết vấn đề này, Trung tâm CTĐTCDCP đã nghiên cứu và phát triển gói sản phẩm GCA- 01 xác thực và bảo mật cho người dùng cuối đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên các mạng CNTT.

Mục đích của gói sản phẩm

Đẩy nhanh việc triển khai và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ chứng thực của hệ thống PKI chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành công Chính phủ điện tử.

Các chức năng chính của gói sản phẩm GCA-01

Tích hợp CKS và bảo mật các tài liệu điện tử đảm bảo an toàn cho các giao dịch  trên các mạng CNTT. Gói sản phẩm sử dụng tất cả các dịch vụ chứng thực điện tử của hệ thống PKI chuyên dùng Chính phủ đó là: dịch vụ công bố thông tin, dịch vụ cấp dấu thời gian, dịch vụ kiểm tra chứng thư số trực tuyến. Các chức năng cụ thể như sau:

-  Xác thực và bảo mật tệp dữ liệu (vSign - F): sử dụng để ký số và bảo mật tất cả các định dạng tệp dữ liệu trên môi trường Windows.

-  Xác thực và bảo mật nội dung thư điện tử (vSign - M): sử dụng để xác thực và bảo mật nội dung thư điện tử, với khả năng xác thực và bảo mật thông qua vùng nhớ đệm clipboard, với bất kỳ hệ thống thư điện tử nào vSign cũng có thể xác thực và bảo mật được.

-  Xác thực và bảo mật tài liệu PDF (vSign - PDF): sử dụng để ký số và bảo mật các tài liệu PDF, cung cấp cho người dùng thông tin xác thực về chủ thể của tài liệu, đảm bảo tính tin cậy và toàn vẹn nội dung và an toàn của tài liệu PDF trong giao dịch điện tử.

-  Xác thực và bảo mật các tài liệu MS Office: sử dụng để ký số và bảo mật các tài liệu MS- Office như tài liệu Word, Exel, PowerPoint,...

-  Bảo mật ổ đĩa (vSign - D): sử dụng chứng thư số để bảo mật các ổ đĩa logic, vật lý, các thiết bị nhớ di động như USB....

Tin cùng chuyên mục

Tin mới