Hướng dẫn cấu hình phần mềm ký số vSignPDF 3.1.7

09:00 | 10/07/2020 | CA CQNN
Dưới dây là hướng dẫn cấu hình phần mềm VSign PDF 3.1.7 -phần mềm ký số và xác thực các tài liệu định dạng PDF sử dụng chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số của hệ thống PKI chuyên dùng chính phủ.

Đ.T

Tin cùng chuyên mục

Tin mới